M.Emin SAYDUT

memin
AFETLER’DE İŞÇİLER VE İŞVERENLER ARASINDA YAŞANAN BELİRSİZLİK

 

AFETLER’DE İŞÇİLER VE İŞVERENLER ARASINDA YAŞANAN BELİRSİZLİK

 

6 Şubat daha dün gibiydi. Unuttuk çabucak. Daha da kötüsü, önemli meseleleri konuşamadan, bu meselelerle ilgili gerekli kamuoyu oluşturamadan ve gerekli yasal düzenlemeleri sağlayamadan unuttuk. Ülkemiz Türkiye, depremler, sel ve yangın gibi afetlerle sık sık karşı karşıya kalıyor. Bu afetler hayatları derinden etkiliyor, aynı zamanda toplumsal belleğimizde kalıcı izler bırakıyor. Fakat maalesef afetlerin ardından genellikle inşaat faaliyetleriyle ilgili tartışmalara odaklanıp hayatın tamamını ele almaktan kaçınıyoruz.

 

Afet durumunda işçiler ve iş dünyası büyük zorluklarla karşı karşıya kalıyor. Ancak iş kanunumuzda afetlere ilişkin net düzenlemelerin eksikliği, işçiler ve işverenler arasında belirsizliklere yol açıyor. İş kanunu, afetlerin sınıflandırılması ve işçilerin afet durumlarında nasıl korunacağı konusunda net hükümler içermiyor. Bu durum, son yaşanan deprem felaketinde iyice ortaya çıktı. İşçiler evlerinin yıkılmasına rağmen iş yerlerine gelmeye zorlandı, gelmeyenler işten çıkarıldı veya çıkarılmakla tehdit edildi. İşverenler, işçilerin yaşadığı zorlukları göz ardı etti ve afet durumunun etkilerini dikkate almadan kararlar aldı.

 

Bu durumda işverenlerin afet durumlarında daha anlayışlı ve esnek olması büyük önem taşıyor. Ancak iş kanununun afetlerle ilgili ayrıntılı düzenlemeler yapmaması, işverenler ve işçiler arasında belirsizliklere yol açıyor. İşçiler afet durumlarında işverenleriyle iletişim kurarak yaşadıkları zorlukları paylaşmalı, yardım talep etmeli. Aynı şekilde işverenler de işçilerin durumunu anlamalı ve çalışma koşullarını buna göre düzenlemek için adımlar atmalı. Bu adımların yasal düzenlemelerle de desteklenmesi gerekiyor.

 

Afetlerle başa çıkma konusunda iş kanununda daha kapsamlı düzenlemelere ihtiyaç var. Afetlerin sınıflandırılması ve işçilerin afet durumlarında nasıl korunacağı netleştirilmeli. İşverenler, afet durumlarında işçilere destek olacak politikalar ve önlemler geliştirmeli. Bunun yanı sıra, işverenlerin işçilerin yaşadığı zorlukları anlamaları ve esneklik göstermeleri, afetlerle başa çıkmada önemli bir faktör.

 

İnsan Kaynakları uzmanları, iş kanunundaki bu eksikliklerin giderilmesi ve afetlerin işçi ve işveren ilişkilerine olan etkilerinin daha iyi ele alınması için hükümet ve ilgili kurumları göreve çağırıyor. Güncel düzenlemeler yaparak afetlere daha etkin bir şekilde yanıt verilebilir, işçilerle işverenler arasındaki belirsizlikler azaltılabilir.

 

Sonuç olarak, Türkiye'deki iş kanununda afetlere ilişkin düzenlemelerin yetersizliği, işçiler ve işverenler arasında belirsizliklerin ortaya çıkmasına sebep oluyor. İşçilerin haklarının netleştirilmesi ve işverenlerin afetlere karşı daha duyarlı politikalar izlemesi, gelecekteki afetlerle başa çıkma sürecinde önemli bir adım olacak. Ancak bu adımların atılabilmesi için iş kanununda gerekli değişikliklerin yapılması ve afetlerin iş dünyasındaki etkilerinin daha iyi ele alınması gerekiyor.

 

 

 

Yazarın Diğer Köşe Yazıları