• BİZ BİR ÜMMETİZ

  BİZ BİR ÜMMETİZ
  Hasan YOSUNKAYA

  BİZ BİR ÜMMETİZ

   

  Kim bir ümmettir?

  Müslümanlar bir ümmettir.

  Kim tek millettir?

  Küfür tek millettir.

       Biz bir ümmet idik, gün geldi aramıza küfrün uşakları, münafıklar, zalimler, çıkarcılar sızınca ümmet'tin o berrak, pırıl pırıl yapısı, sadeliği zarar görmeye başladı. Emeviler döneminde başlayan İslami uygulamalardan yavaş yavaş uzaklaşma, Abbasiler döneminde de devam etti.

          Selçuklularda da, Osmanlılarda da Devr-i Saadet'teki o sade ve berrak İslami uygulamalar bir türlü uygulama sahasında görülmedi.

  Arada bazı sultan, halife veya padişahlar örnek uygulamalar olduysa da kısa sürdü.

  Ömer İbni Abdulaziz ve Seladdin-i Eyyubi dönemlerinde ümmet rahat bir nefes aldı. Ama saltanatları kısa ömürlü oldu.

  Osmanlılar döneminde de bazen adil hükümdarlar iş başına geldi, bazen çocuk, bazende de deli hükümdarlar dönemi yaşandı.1.Dünya savaşı sonunda Osmanlı devletinin yıkılmasıyla birlikte İslami yaşam büyük yara aldı.

         Cumhuriyet döneminde kurulan veya oluşturulan Cemaatler, tarikatlar, meşrepler, gruplar, Müslümanların zenginliği idi. Bize öyle dediler. Resulullah ( asv) "Ümmetimin ihtilafında rahmet vardır” Bu hadis meğer normal süreç içindeki oluşumlar için söylenmiştir.

      Cumhuriyet'tin ilk döneminde dinin öğrenilmesi ve yaşanması büyük oranda yasaklanınca, halk içindeki bazı alim ve kanaat önderleri birbirlerinden bağımsız ve habersiz, yer altına çekilerek gizli gizli, halka İslam'ı ve Kur'an'ı öğretmeye başladılar.

  Birbirinden bağımsız gizli İslami öğretme yaklaşık 50 yıl sürdü. Bu süre içerisinde oluşan bu İslami cemaat ve guruplar birbirlerinden farklı metodlarla İslam'ı öğretince farklı İslami anlayışlar ve din algıları ortaya çıktı. Bir de bazı karanlık odaklar Müslümanların bir ümmet olmalarını engellemek için, dini görünümlü cemaat ve tarikatların kurulması veya oluşturulması da çabası. “Ali Kalkancı ve Fetö” örneklerinde görüldüğü gibi.

  Müslüman Halk bir ümmet olacağına, bir birinden farklı anlayışlara sahip, her cemaat adeta birer dinmiş gibi hareket etmeleri, ümmetin felaketini beraberinde getirdi.

  Bu gurupların çoğu şu hadise sarılırlar. “Resulullah (as) diyor ki: Ahir zamanda benim ümmetim 73 fırkaya ayrılacak, bunlardan bir fırka kurtulacak. Diğer fırkalar hepsi cehenneme girecek. Kurtulan fırka, fırka-i naciyedir”

  Her cemaat veya tarikat kendini fırka-i Naciye, yani kurtulan fırka olarak kabul edince, diğer 72 fırkayı dinin dışında, batılda olduklarını kabul eder.

      Bu felaketten kurtulmak zorundayız.

  Müslüman’ım diyen her kişi, grub ve cemaatin tekrar bir ümmet olmak için bir araya gelebilmek için 2 yol vardır.

  1-Var olan tüm Mezhep, meşrep, cemaat, tarikat ve gurup liderleri bir araya gelerek orta yolda buluşmaları.

  2- Gelecekte benzer ayrılıkların bir daha oluşmaması için tüm okul müfredat programlarında Kur’an’a aykırı ne varsa hepsi ayıklanmalı, Müfredat programları bizim değerlerimize uygun, milli olmalıdır.

  Bunu yaparsak şu siyasi parti ne der? Şu STK ne der? Şu meslek odası ne der. Gibi kaygılara kapılmadan "Kınamacının kınamasından korkmadan” Bir an önce hareket etmeliyiz.

    Allah c.c.'nın verdiği bu iktidar fırsatını her zaman vermez.

  İmtihan dünyasıdır Allah c c. hizmet yapmamız için bir kere fırsat ve imkân verir;

  Yaptın yaptın, yapmadınsa bir daha o fırsatı sana vermez.

  Başka bir kavme veya topluluğa verir.

  YA DEVRİ SADET'TE OLDUĞU GİBİ BİR ÜMMET OLACAĞIZ,

  YA DA TEK MİLLET OLAN KÂFİRLERE UŞAK OLACAĞIZ.

  Yazarın Diğer Köşe Yazıları
  • Haber Ara

  • Gazete Manşetleri

 • Son Eklenen