• RAMAZAN AY'INA GİRER İKEN!

  RAMAZAN AY'INA GİRER İKEN!
  Bahaddin KARAKUŞ

  RAMAZAN AY'INA
  GİRER İKEN!

  (Ramazân-ı Şerif'in pek çok hikmetlerinden dokuz hikmeti beyan eden "Dokuz Nükte"dir.)
  Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın adıyla.‎
  ‎"O Ramazan ayı ki, insanlara doğru yolu gösteren, ap açık hidayet delillerini taşıyan ve hak ile bâtılın arasını ayıran Kur'ân, o ayda indirilmiştir."
  Bakara Sûresi, 2:185‎
  BİRİNCİ NÜKTE: Ramazân-ı Şerif'teki savm, İslâmiyetin erkân-ı hamsesinin birincilerindendir. Hem şeâir-i İslâmiye'nin âzamlarındandır.
  İşte Ramazân-ı Şerif'teki orucun çok hikmetleri; hem Cenâb-ı Hakk'ın rubûbiyetine, hem insanın hayat-ı içtimaiyesine, hem hayat-ı şahsiyesine, hem nefsin terbiyesine, hem niâm-ı İlâhiye'nin şükrüne bakar hikmetleri var.
  Cenâb-ı Hakk'ın rubûbiyeti noktasında orucun çok hikmetlerinden bir hikmeti şudur ki:
  Cenâb-ı Hak zemin yüzünü bir sofra-i nimet suretinde halkettiği ve bütün envâ-ı nimeti o sofrada ‎"Umulmadık yerlerden." Talâk Sûresi, 65:3.‎
  bir tarzda o sofraya dizdiği cihetle, kemâl-i rubûbiyetini ve rahmâniyet ve rahîmiyetini o vaziyetle ifade ediyor.
  İnsanlar gaflet perdesi altında ve esbâb dairesinde, o vaziyetin ifade ettiği hakikatı tam göremiyor, bazen unutuyor.
  Ramazân-ı Şerif'te ise, ehl-i îmân birden muntazam bir ordu hükmüne geçer. Sultân-ı Ezelî'nin ziyafetine davet edilmiş bir surette akşama yakın "Buyurunuz!" emrini bekliyorlar gibi bir tavr-ı ubûdiyetkârâne göstermeleri; o şefkatli ve haşmetli ve külliyetli rahmâniyete karşı, vüs'atli ve azametli ve intizamlı bir ubûdiyetle mukabele ediyorlar.
  Acaba böyle
  ulvî ubûdiyete ve şeref-i kerâmete iştirak etmeyen insanlar insan ismine lâyık mıdırlar?
  Risale-i Nur-Ramazan İktisad Şükür/7
  " Komşusu açken tok yatan, mümin değildir."
  Buhari
  Ramazan Orucu sadece mideyi boş bırakmak değildir!
  Allah hepimize anlamayı nasip etsin inşaallah
  Esselamu ala menittebeal huda

  Yazarın Diğer Köşe Yazıları
  • Haber Ara

  • Gazete Manşetleri

 • Son Eklenen