• Doğu ve Güneydoğuda 16 Kürd Aşiretini birleştirerek, Beylikler Kuran Peygamber Torunu !!!! (1)

  Doğu ve Güneydoğuda 16 Kürd Aşiretini birleştirerek, Beylikler Kuran Peygamber Torunu !!!! (1)
  Seyyid Hüseyin ZERRAKİ

  Seyyid Şeyh Hasan Zerraki Arapların Kureyş Aşiretinin Haşimi Kolundadır. Doğum tarihi kesin belli olmamakla birlikte ölüm tarihi ise Abbasi devletinin Diyarbakır Nakibül-Eşraf Kaymakamı Seyyid Ahmet Sadi El Hüseyninin 11.Asırda Seyyid Şeyh Hasan Zerraki ailesine verilen tasdikli Neseb şeceresinde Hicri 552 /Miladi 1134 olarak geçmektedir.

  Ayriyeten Hicri 1328/Miladi 1910 yılında Osmanlı Devleti’nin Diyarbakır’daki Nakibül-Eşrâf Kaymakamı, Seyyid Hacı Mesud efendi tarafından MERÂNİ /ÜLGEN Köyünde Felç Ziyaret olan Seyyid Şeyh Osman Zerraki'nin oğlu Seyyid Muhammed Zülfikar'a verilen Hicri 1328/ Miladi 1910 yılında mühürlü ve tasdikli Nesep Şeceresi’nin bilgilerine göre, DERHUST/

  DİBEK'teki Türbesinde bulunan mezar taşlarındaki Arapça yazılarında da anlaşılması üzerine, Abdurrahman oğlu Seyyid Şeyh Hasan Zerraki Hicri 552/ Miladi 1135 tarihinde vefat ettiğini yazılıdır.

  Seyyid Hasan Zerraki

  Diyarbakır'ın Lice İlçesi Eski ismi DERHUST Yeni ismi DİBEK KÖYÜNDE Oğulları Seyyid Hüseyin Zerraki ve Nasırgazi Zerraki ile birlikte ayni yerde yan yana kabirleri

  ziyaret olarak bulunmaktadır. Büyük oğlu Seyyid Abdurrahman da Irak Bağdat Tahterevan mevkiinde metfun olduğu yazılıdır. Kızı Fatima Şehribanu nerde vefat ettiği henüz tespit edilemedi...

  Diyarbakır ili Hazro İlçesi MERÂNİ/ÜLGEN KÖYÜNDE ZİYARET olan mübarek zat

  ise Seyyid Şeyh Hasan Zerraki'nin 10.Kuşaktan torunudur. Atak beylerinde Yusuf Bey ’in üç

  oğlundan biri Ömer Bey’in oğlu SEYYİD ŞEYH OSMAN ZERRAKİ'DIR....

  Seyyid Şeyh Hasan Zerraki Peygamber Efendimizin 16.Kuşaktan torunudur. 10.Asırda Şamdan Mardin’e gelerek Malazgirt Meydan savaşında Sultan Alparslan’ın Büyük Komutanlarından Sonradan Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da Artuklu Devletini kuran Emir

  Artuk Bin Ekserle tanışır ve kızı Hatice Hatunla evlenerek damadı olur...

  Emir Artuk Bin Ekser damadına Diyarbakır ’da ki Atak Beyliğini vererek oraya gönderir.

  Seyyid Şeyh Hasan Zerraki bu soylu hatundan, Hüseyin, Abdurrahman, Nasırgazi isimli üç oğlu ile Fatima Şehribanu isimli bir kızı oluyor. Oğulları Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da

  Lice (Atak) Hazro (Tercıl) Siirt Baykana bağlı Derzın (Adakale) Gırdıkan (Çevrimtepe)

  dört tane beylik kuruyorlar. Bu Beylikler içişlerinden serbest dış işlerinde sırası ile Artuklulara, Akkoyunlu ve Osmanlı’ya bağlı kalmak suretiyle yarı bağımsız olarak 900 yıl hüküm sürüyorlar.

  Osmanlı Devleti’nin Yenilikçi Sultanı II.Mahmut ve onun sadrazamı Başbakanı Mustafa Reşit Paşa 1825 yılında sistematik bir şekilde başlayarak 1850 yılına kadar Doğu ve Güneydoğu’daki beylikleri ortadan kaldırınca ZIRKAN/ZIRKİ Beylikleri de ortadan kaldırılıyor. Elimizde gerek Başbakanlık Osmanlı arşivi ile gerekse Meşihat ve şerriye sicillerinde bulunan Nakibül Eşraf Defterlerine göre Büyük Ceddimiz “Seyyid Şeyh Hasan-ı Zerraki”nin soy ağacı da şöyle devam ediyor.

  Babası Seyyid Abdurrahman,

  Dedesi Seyyid Ahmet,

  Seyyid Tahir,

  Seyyid Ali,

  Seyyid Abdullah, Seyyid Cafer-i Katal,

  Seyyid Muhammed Maktum,

  Seyyid İsmail El Ekber,

  İmam Cafer-i Sadık,

  İmam Muhammed Bakır,

  İmam Zeynel Abidin,

  İmam Hüseyin Şehid-i Kerbela,

  Allah’ın galip Arslanı İmam Ali Mürteza'dır

  İmam Ali de Hz. Ebu Talib’in oğludur.

  Zırkan/Zırki; Coğrafyası bugün, Diyarbakır'ın Lice ve Hazro ilçeleri ile Siirt'in Baykan ilçesini kapsamaktadır.

  Yazarın Diğer Köşe Yazıları
  • Haber Ara

  • Gazete Manşetleri

 • Son Eklenen