• GÖNÜL NEDİR BİLİR MİSİN? GÖNÜL HZ. MUHAMMED, KOKUSU'DA EHLİ BEYT'TİR (1)

  GÖNÜL NEDİR BİLİR MİSİN? GÖNÜL HZ. MUHAMMED, KOKUSU'DA EHLİ BEYT'TİR (1)
  Seyyid Hüseyin ZERRAKİ

  GÖNÜL NEDİR BİLİR MİSİN? GÖNÜL HZ. MUHAMMED,

  KOKUSU'DA EHLİ BEYT'TİR (1)

   

  Merhametli ve Ehli Beyt Aşığı Ehli Sünnet Âlimlerimizin Hz. Ebû Tâlib hakkında görüşleri; Her biri altın değerindedir bazı rivâyetler ve yazacağımız deliller Hz. Ebû Tâlib’in îmanı hususunda bizim için yeterli bir kaynaktır.

  Hiç şüphe yok ki Peygamber efendimizin torunları olan İmamlarda Ebû Tâlib’in neslinden geldikleri için cedleri hakkındaki en doğru bilgiye sahiptirler ve onlar hakikatten başka bir şey beyan etmezler. İsmetleri ve pak oluşları, onları inkârdan alıkoyarlar.

  ALLAH RASULÜNÜN TORUNU ALLAME SEYYİD MUHAMMED BİN RASUL BERZENCİ, Hz. Ebû Tâlib’in Îmanı hususunda daha önce kimsenin uygulamadığı bir yöntem uygulamıştır. Allah onu en güzel şekilde mükâfatlandırsın. Bu yöntem, îman ve insaf sahibi herkesi hoşnut eder.

  Çünkü bu yöntemde metinleri yok etmeye veya içeriklerini tahrife yönelmemiş, metinleri istihsan yoluyla yorumlamış ve cedel yolunu ortadan kaldırmıştır. Böylelikle Berzencî Peygamber’in rızasını kazanmış, Ebû Tâlib’e bir noksan isnat edilmesine ve kin güdülmesine engel olmuştur. Zira öyle bir kin, Peygamber’e eziyete sebep olur.

  Bu hususta Cenâb-ı Hakk, “Allah’ı ve Rasûlü’nü incitenlere Allah, dünyada ve ahrette lânet eder ve onlara büyük bir azap hazırlar.” buyuruyor. Bir başka âyette de, “Rasûlullah’a eziyet edenleri ağır bir azap beklemektedir.” buyrulmaktadır.

  İbn Vahşî olarak bilinen İmâm Ahmed bin Hüseyin Mevsîlî Hanefî, Allâme Muhammed bin Selâme Kadâî’nin (v. H. 454) Şihâbu’l-Ahbâr adlı kitabına yazdığı şerhte şöyle söylemiştir: “Ebû Tâlib’e kin tutmak, şirk ile aynı şeydir.”

  Mâlikî âlimlerinde Allâme Ali Echûrî fetcalarında bu konuyu vurgulamış, Tilimsânî de Şifâ kitabına yazdığı hâşiyede Ebû Tâlib hakkında şöyle yazmıştır:

  “Ebû Tâlib hakkında Peygamber’i himâye ettiği ve ona yardımcı olduğu dışında bir şey söylemek uygun değildir. Çünkü o, Peygamber’i hem sözleri hem davranışları ile himâye etmiştir. Onu kötü bir şekilde yâd etmek Peygamber’e eziyettir. Peygamber’e eziyet eden kimse de kâfirdir ve kâfirlerin öldürülmesi gerekir.”

  Ebû Tâhir de şöyle yazmaktadır: “Ebû Tâlib’e kin duyan kimse kâfirdir.”.

  Âllame Berzencî’nin Ebû Tâlib’in îmanı hakkında yaptığı araştırmalar da bunu teyit etmektedir. Ulemânın, araştırmacıların, şuhûd ve keşif ehli ârif velîlerin çoğu onun imanını kabul etmiştir. Kurtubî, Sübkî, Şa’rânî ve niceleri şöyle demektedirler: “Biz bu meselede böyle inanıyoruz.”. Her ne kadar bunu ispat şekilleri Berzencî ile farklı olsa da, hepsi Ebû Tâlib’in îmanında hemfikirdirler. Berzencî’nin ileri sürdüğü deliller başta olmak üzere, âlimlerin ve diğer büyüklerin bu husustaki itikatları, diğer insanlara hüccettir.

  Peygamber efendimiz Torunlarından Osmanlı devletinin Mekke ve Medine Müftülüğü yapan, Cennet Mekân Seyyid Zeyni Dehlân, Esna’l-Metâlib’de bu konuyla ilgili uzun bir şiir nakletmiştir. Daha önce benzer içerikteki şiirleri naklettiğimiz ve tekrar etmekten kaçındığımız için onu buraya almadık. 

  Yazarın Diğer Köşe Yazıları
  • Haber Ara

  • Gazete Manşetleri

 • Son Eklenen