• Uzmanlar: Engellilere karşı toplumsal bakış açısı değiştirilmeli

  Uzmanlar: Engellilere karşı toplumsal bakış açısı değiştirilmeli
  Uzmanlar: Engellilere karşı toplumsal bakış açısı değiştirilmeli
  24.09.2022 Cumartesi

   

  Uzmanlar, özel gereksinimli kişilerin, tek bir yetersizlikten etkilenebildikleri gibi birden fazla yetersizlikten de farklı derecelerde etkilenebildiğine dikkat çekiyor.

  Engelli kişilerin en çok ekonomik sıkıntı, bakım problemleri ve psikolojik sorunlar yaşadıklarını belirten uzmanlar;  toplum içinde de ayrımcılık, erişebilirlik, eğitim, istihdam ve sağlık gibi problemlerle karşılaştıklarına dikkat çekiyor.

  Öğr. Gör. Gönül Kil Tetik, toplumsal bakış açısının değiştirilip engelli kişilere yönelik farkındalık yaratılması gerektiğini vurgulayarak kapsamlı eğitime ihtiyaç duyan engelli bireylerin ailelerine de yardımcı olunması gerektiğini ifade etti.

  Tetik, çoklu yetersizliği olan bireyler ile ailelerinin gerek sosyal yaşamda gerekse eğitim hayatında yaşadıkları zorluklara dikkat çekerek önemli tavsiyelerde bulundu.

  BİRDEN FAZLA YETERSİZLİKLERDEN ETKİLENEBİLİYORLAR

  Özel gereksinimli kişilerin tek bir yetersizlikten etkilenebildikleri gibi birden fazla yetersizlikten de farklı derecelerde etkilenebildiklerini ifade eden Tetik, "Bireyde birden fazla yetersizliğin görülme durumu çoklu yetersizlik olarak ifade ediliyor. Bir başka ifade ile çoklu yetersizlik (ÇYE); görme, işitme, fiziksel, zihin, otizm vb. yetersizlik türlerinin ve bazı sağlık problemlerinin çeşitli kombinasyonlarının iki ya da daha fazlasına sahip olma durumu olarak tanımlanıyor." dedi.

  TOPLUMSAL BAKIŞ AÇISININ DEĞİŞMESİ GEREKİYOR

  Çoklu yetersizliği olan bireylerin ve ailelerinin toplum içinde ayrımcılık, erişebilirlik, eğitim, istihdam ve sağlık gibi durumlarla ilgili zorluklar yaşayabildiklerini belirten Tetik, "Genel olarak incelediğimizde engelli kişilerin en büyük sorunları ekonomik sıkıntı, bakım problemleri ve psikolojik ruhsal sorunlar olarak görülüyor. Toplum olarak bakış açımızı değiştirmemiz gerektiğini söylemekte fayda var. Aile ve toplum kültürü öğrencinin gelişimini etkiliyor. Bu bireylere sahip aileler ve çoklu yetersizliği olan bireyler, toplumsal baskıdan etkilenip bu baskı altında ezilmeye devam ettikleri sürece ve toplumsal olarak bakış açımız değişmediği sürece sosyal dışlanma durumunu yaşamaya devam edeceklerdir. Hizmetler erişilebilir olmalı ve engelli bireyin ayağına gitmeli." diye konuştu.

  ENGELLİ BİREYLERE YÖNELİK FARKINDALIK YARATILMALI

  Tetik, engellilerin yaşadığı sorunlarının önüne geçilmesi için; eğitim sürekliliğin sağlanması, ekonomik şartların oluşturulması, bakım hizmetleri sağlanması, ön yargıların yok edilmesi, engelli ailelere danışmanlık hizmetleri sunulması ve toplumumuzda engelli kişilere yönelik bir farkındalık yaratılması gerektiğini vurguladı.

  ÇOKLU YETERSİZLİĞE YOL AÇAN BİRÇOK FAKTÖR VAR

  Çoklu yetersizliğe sebep olan faktörlerin üç başlık altında toplanabileceğini ifade eden Tetik, "Birinci başlık doğum öncesi faktörler olarak adlandırılırken getenetik anormallikler, enfeksiyonlar, uyuşturucu madde, beslenme düzensizlikleri ve anneye yönelik fiziksel travmalar alt başlıkları oluşturuyor. İkinci faktör olan doğum anında bebeğin oksijensiz kalması, beyin zedelenmesi, Frengi gibi enfeksiyonel rahatsızlıklar, kordon dolanması ve kopması alt başlık olarak yer alıyor. Üçüncü ve son faktör olan doğum sonrasında ise alt başlıklar menenjit gibi enfeksiyonlar, travmatik beyin zedelenmesi, kurşun zehirlenmesi, yanlış ilaç kullanımı ve çevreden gelen maddelerden zehirlenme olarak sıralanabilir." şeklinde konuştu.

  AİLELERE YARDIMCI OLUNMALI

  Ailelerin bu konuda çok hassas olduklarını ve kendilerini suçladıklarını belirten Öğr. Gör. Gönül Kil Tetik,  sözlerine şöyle devam etti:

  "Depresyonda olma durumları görülebilir. Ailenin engelli bireye faydalı olması için bu durumdan kurtulması çok önemli. Ailelerin algılamalarına saygı duyulmalı ve fikirlerine değer verilmeli. Onların kendini suçlama, başka birini suçlama, depresyon gibi durumlarına yardımcı olarak olumsuz algılarını yok etmeye çalışmak gerekiyor. Gerekirse psikolojik yardım almaktan çekinmemeleri için yönlendirmeler yapılmalı. Eğitim programlarının ailenin kültürel değerlerini göz önünde bulundurularak hazırlanması gerekiyor. Çoklu yetersizliği olan bireylerin ailelerinin bir araya getirildiği toplu seanslar yapılabilir. Ailelerin ortak sorunlarını konuşup nasıl çözümler bulduklarına yönelik bilgi paylaşımı fayda sağlayacaktır. Ayrıca aile merkezli programların erken dönemdeki çoklu yetersizliği olan çocuğa sahip aileler için yaygınlaştırılması, ailelerin içinde yaşadığı toplumun, yetersizliğe sahip bireylere karşı tutumlarını değiştirmeye yönelik çalışmalar yapılması da iyi bir girişim olacaktır." 

  KARDEŞLER DE GÖZ ARDI EDİLMEMELİ 

  Yetersizliği olan bireylerin kardeşlerini de göz ardı etmemek gerektiğini vurgulayan Tetik, "Bu durumda olan kardeşler yetersizliği olan kardeşe ilginin daha fazla olduğu için kıskançlık, kendileri sağlıklı oldukları için suçluluk, kardeşleri yetersiz olduğu için üzüntü, kardeşleri gibi olabilme ihtimalleri yüzünden korku ve onlardan utanma gibi düşünsel, duygusal ve bilişsel davranış özellikleri gösterebilirler. Bu yüzden ailelere bu konu ile ilgili de farkındalık oluşturmak gerekiyor." diye konuştu. 

  KAPSAMLI EĞİTİME İHTİYAÇ DUYUYORLAR

  Öğr. Gör. Gönül Kil Tetik, erken eğitimin bu durumdaki bireylerde ve özel eğitimde oldukça önemli olduğunu söyledi ve sözlerini şöyle sürdürdü: 

  "Çoklu yetersizliği olan bireylerin yaşına uygun çok kapsamlı bir destek gerekiyor. Okul öncesinde ücretsiz eğitim hakkına sahip olduklarını söyleyebiliriz. Çoklu yetersizliği olan bireyler normal eğitim sınıflarında eğitim alsalar bile, daha çok özel eğitim kurumlarında vakit geçiriyorlar. Gelişim düzeyleri ve yaşlarına uygun bireysel ve grup eğitimleri ile ilerleme kaydedebilirler. Ortaöğretim düzeyinde olan bireyler düzeylerine göre iş ve meslek edindirme kurumlarına gidebilir, yardımcı araçlarla birçok etkinliklere katılarak motive olabilirler." 

  AKRANLARI İLE EĞİTİM ALMALARI FAYDA SAĞLIYOR 

  Çoklu yetersizliği olan bireylerin engelli olsun ya da olmasın akranları ile birlikte eğitim almalarının hem kendilerine hem akranlarına fayda sağladığını ifade eden l Tetik, "Engelli olmayan olumlu akranların tutumları sayesinde bireylerin sosyal iletişim ve becerileri de ilerleme kaydeder. Bu yüzden kaynaştırma en iyi eğitim ortamı olabilir. Bireyin en öncelikle hem akademik hem de bir meslek kazanımına yönelik eğitimi hedeflenmeli. Bireysel özellikleri ve engel durumları göz önünde bulundurularak istihdam edilmelerine yardımcı olmak gerekiyor." diye konuştu. (İLKHA)

  • Haber Ara

  • Gazete Manşetleri

 • Son Eklenen