• DAVA ADAMI MI? DÜNYA ADAMI MI?

  DAVA ADAMI MI? DÜNYA ADAMI MI?
  Hasan YOSUNKAYA

  DAVA ADAMI MI?

        DÜNYA ADAMI MI?

   

   MTTB VE AKINCILAR

        Birinci dünya savaşı sonunda batılıların: Hasta adam dedikleri Osmanlı devleti yıkıldı, yerine, batılı galip devletler, masa başında cetvelle Osmanlı topraklarını devletçiklere bölmüşlerdi.

      Biz, ancak kurtuluş savaşı sonunda Anadolu'yu kurtara bilmiştik. Anadolu'da kurulan Türkiye Cumhuriyeti devleti tüm kurumlarını batıyı örnek alarak yeniden yapılandırdı.

  Hangi kanun nereden alınmıştı?

  ? Medeni Kanun İsviçre’den alınarak 17 Şubat 1926’da kabul edildi.

  ? Borçlar Kanunu İsviçre’den alınarak 8 Mayıs 1928’de kabul edildi.

  ? İcra ve İflas Kanunu İsviçre’den alınarak 9 Haziran 1932’de kabul edildi.

  ? Hukuk Muhakemeleri Usulü Kanunu İsviçre’den alınarak kabul edildi.

  ? Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu Almanya’dan alınarak 4 Nisan 1929’da kabul edildi.

  ? Ticaret Kanunu Almanya’dan alınarak 10 Mayıs 1928 ‘de kabul edildi.

  ? Ceza Kanunu İtalya’dan alınarak 1 Temmuz 1928’de kabul edildi.

  ? İdare Hukuku Fransa’dan alınarak kabul edildi.

              Biz devletimizi yıkanlara benzemek için onların yasalarını alıp uygulamaya başladık.

  1921 ve 1924 anayasalarımızın 2.Maddesi :" (Özgün hali) Türkiye Devletinin dini, Dini İslâmdır; resmî dili Türkçedir; makarrı (Başkenti) Ankara şehridir. "

     Daha sonra bu madde 2 kere değiştirildi.

  Madde 2.- (İlk Değişiklik: 10/4/1928 -1222 S.Kanun/md.1)

  Türkiye Devletinin resmî dili Türkçedir; makarrı Ankara şehridir.

  Madde 2.- (Son Değişiklik: 5/2/1937 - 3115 S. Kanun/md. 1)Türkiye Devleti, Cümhuriyetçi, milliyetçi, halkçı, devletçi, lâik ve inkılâpçıdır. Resmî dili Türkçedir. Makarrı Ankara şehridir.

     1928 yılında anayasanın 2.maddesinde “Dini İslam" hükmü çıkarıldıktan sonra okullardaki din derslerini müfredattan çıkarıldı. Dinsiz bir topluma doğru yola çıkıldı.

     Alimler ve dindarların bir kısmı idam edildi, bir kısmı yurt dışına hicret etti. Bir kısmı sessizliğe gömüldü. Bir kısmı da yer altında bu milletin evlatları islamı unutmasın diye her riski göze alarak gizli gizli yer altında Kur'an eğitimin verdiler.

    Bunlardan darağacına giden Şeyh Said Efendi ve İskilipli Atıf Hoca'nın idam ve şahadetleri, Süleyman Hilmi Tunahan hazretleri kur-an'a sarıldı. Her türlü risk ve eziyeti göze alarak çocuklarımıza kur'an kurslarında kur'an öğretti. Necip Fazıl Kısakürek, Mehmet Akif Ersoy şiir, edebiyat ve konferanslarla bu milletin dinini unutmaması için her türlü sıkıntıyı göze aldılar. Mola Said-i Kürdi gibi alimler bu Müslüman millettin imanını kurtarmak için cezaevinden sürgüne bir ömür tüketti. Bu Müslüman millet asla bunları unutmayacaktır.

     Bu sürgün, idam ve sinmeler 1950'ye kadar devam etti.1950 den sonra Demokrat Parti bu Müslüman halkın dini üzerindeki baskıyı kısmen kaldırdı. Halk İslami kimliğine geri dönmek, yani fabrika ayarlarına geri dönmek için,1969 kadar değişik yollara başvurdu.1969’da Prof. Necmeddin Erbakan'ın çevresinde topladığı bir avuç dava adamı ile siyasi sahaya çıktı.

     Gençlik içinde de dava şuuruna sahip olanlar MTTB bünyesinde hızla örgütlendiler. MTTB daha çok ilmi çalışmalarla meşgul olan üniversite öğrencilerinden oluşuyordu. Bunlar sokak kavgalarından uzak durmaya çalışıyor, sokağın oyununa gelmemeye çalışıyorlardı. Buna rağmen bu gençlik teşkilatı şehit vermekten kurtulamadı.

      Şuurlanan gençler, AKINCI gençlik örgütü çevresinde örgütlemek için o günün Adalet bakanı muhterem insan yılmaz dava adamı İsmail Müftüoğlu, Akıncılar teşkilatını kurulması ve Anadolu’da örgütlenme emrini Bakanlığın özel kaleminde görevli Sayın İhsan Kandemir ve arkadaşlarına verdi. Çok kısa zamanda Akıncılar tüm ülke sathında örgütlendi.

  İslamcı gençlere saldıran sağ ve solcu gençlerin korkulu rüyası haline geldiler. Akıncı gençlerin göğüslerini teröristlere ve zorbalara siper ettiler. Fatih Akıncılarından şehit Metin Yüksel'i cuma günü Fatih Camiinde cuma namazında çıkarken sağcılar tarafından şehit edildi. Metin Yüksel Akıncı gençliğin davasını ülkenin dört tarafına taşıdığını görenler onu şehid ederek ancak Akıncı haraketi durduracağını düşünüyorlardı. Onlar şunu bilmediler.

   “Allah yolunda öldürülenler için “ölüler” demeyin. Hayır, onlar diridirler, fakat siz bilemezsiniz” (Bakara .154)

  Yazarın Diğer Köşe Yazıları
  • Haber Ara

  • Gazete Manşetleri

 • Son Eklenen