İbrahim Halil DEMİR

EY GÜZEL İNSAN...7

 

EY GÜZEL İNSAN...7

 

Ey Güzel insan,

Dinlemez isen her daim vicdanın sesini

Şeytan geçirir başına efsunlu fesini

İnce eleyip sık dokumazsan,

Baykuşlar mekân tutar gönül kafesini.

 

Ey Güzel insan,

Ayırmazsan hak ile batılı birbirinden,

Arınamazsın gönül kirlerinden.

Nefsin çetin savaşlarına girmezsen,

Nasiplenemezsin cenneti muştulayan zaferinden.

 

Ey Güzel insan,

Taşımazsan kendi kendini,

Çözemezsen şeytanın envai türlü fendini.

Menzil murad alamazsın,

Pınar olur akarken yıkarsan bendini.

 

Ey Güzel insan,

Şükretmezsen gerektiği gibi,

Görunmez olur suların dibi.

Nedamet duyup ağlamazsan,

Affetmez seni yerin göğün sahibi.

 

Ey Güzel insan,

Feragat etmezsen şirin uykularından,

Kurtulamazsın fani dünyanın barlarından.

Emredildiği gibi yaşamazsan,

Azat olamazsın cehennem narlarından.

 

Ey Güzel insan,

Doyurmazsan helalinden karnını,

Kaybedersin daha bugünden yarını.

Ölümü sık sık tefekkür etmezsen,

Ne yaparsan yap görmezsin hayrını.

 

Ey Güzel insan,

Bilmezsen can kulağıyla dinlemeyi,

Çok çekersin ceremeyi.

Edinmezsen yerine göre cömertliği şiar,

Beceremezsin Muhammedi gülleri dermeyi.

 

Ey Güzel insan,

Sızlatırsan asil atalarının kemiklerini,

Mahir olsan da bertaraf edemezsin kemliklerini.

Allem-i cihan olsan da,

Ziyadeleştirirsin gönlündeki çirkinliklerini.

 

Ey Güzel insan,

Almazsan Kuran’ı ve Peygamberimiz’ın sünnetlerini kendine rehber,

Edemezsin şeytanın zehirli oklarına göğsünü siper.

Nurani gözlerinin azalır gün be gün feri,

Kazanamazsın nefsin meşakkatli cenklerinde hayırlı zafer.

 

Ey Güzel insan,

Uzatmazsan kimsesiz dul ve yetimlere yardım elini,

Fani dünyanın inişli çıkışlı yolları genç yaşta büker belini.

Gönül tarlalarında boncuk boncuk terlerken,

Zalim felek estirmez meltem yelini.

 

Çekmezsen sevgi ve kardeşlik sürmesini gözlerine,

Hatip olsan da kimseyi inandıramazsın tatlı ve manidar sözlerine.

Malayani işlerle geçirirsen sayılı ömür miadını,

Hasret kalırsın tarihe mal olmuş asil ve şerefli olan özlerine.

 

Paslandırırsan mistik duygularla bilenmiş kılıcını,

Kaybedersin bir anda tahtını tacını.

Cennetin hiç bir kapısından giremezsin içeri,

Bir tutarsan haya abidesi olan ile hayasız olanı.

11/ Ağustos/ 2015