Ergün YILDIRIM

ErgünYILDIRIM
Kürtler neden evet demeli

Başbakan Yıldırım Şırnak'ta “Kürtler ve Türkler ortak tarih ile zafere vardılar, Türkiye ortak vatanımızdır” diyerek coşkuyla konuştu. Kürtleri kucaklayan, aynı idrake yerleştiren ve onları sahiplenen bir dil bu. Bu dil sistem değişim talebinde bulunan kadroların Kemalizm'in Kürtlere karşı uyguladığı dilden çok farklı. Çünkü Kemalizm ve onun eski Türkiye sistemi Kürtlerin dilini ve dinini ötekileştirdi. Onu dışladı, yasakladı, asimile etmek istedi. Yapılan her darbede Kürtlere büyük bir pay düştü. Kürtlerin Türklerle ortak bir idrak içinde var olmalarına imkân vermedi. Millet düşüncesi, bunu sağlayan ortak idraktir. Yeni sistem talebinde bulunan Ak Parti kadroları bu idrak ile Türkiye'ye bakıyor, Türkiye'yi yorumluyor ve ona göre bir gelecek Türkiye'si inşa etmek istiyor. Millet temelinde inşa olacak bu Türkiye'de Kürtler kendi varlıklarıyla var olacaklar. Dilleri ve dinleri özgür temsil edilecek. Bu millet idrakine dayalı Türkiye muhayyilesinde Kürtler, “yaralı bilinç” kimliklerinden kurtulacaklar. Kemalizm'in “yaralayıcı bilinci” ve HDP'nin “yabancılaştırıcı bilinci” son bulacak.

 

Kemalizm Kürtlerin bilincini yaraladı. Kimliklerini aşağıladı ve ezdi. Ezik kimlik, yaralı bilinçtir, yaralı benliktir. Eski Türkiye sisteminin bürokratik oligarşisi bunu yaptı. HDP de Kürtlere “yabancılaştırıcı bilinç” öneriyor. Onları millet varlığından çıkarıyor. Seküler, batıcı ve materyalist bir kimliğe taşıyor. Kürtlerin Müslüman benliği yok ediliyor. Batıda bu kadar alkış almasının ve destek bulmasının nedeni de budur. Millet varlığından çıkarak bilinçleri dine yabancılaşan Kürtler, Kemalizm'den beter bir toplum haline gelirler. Bütün Kemalist müdahalelere karşı koruya geldiği Müslüman kimliğini kaybeder. Millet olmaktan çıktığı zaman bölgesine ve vatanına yabancılaşır. Anasır-ı İslam dediğimiz Çerkez, Arnavut, Arap ve en fazla Türklerle belirsiz ve anlamsız bir çatışmaya sürüklenir.

 

Kürtlerin Müslümanlık içinde millet haline gelerek benliklerini korudukları “uzun tarih”, Türklerle ortak kaderi paylaşır. Eyyubiler, Selçuklular ve Osmanoğulları'nda Kürtler, Türklerle beraber ortak millettir. Ortak vatandır, ortak coğrafyadır, ortak kimliktir. Çanakkale'de ve Milli Mücadele'de aynı siperlerde şehadete koşarlar, aynı zaferde sevinirler. Bugün aynı camilerde dua ediyorlar, aynı Ramazan'da oruç tutuyorlar, aynı cenazelerde namaz kılıp taziye yapıyorlar, aynı tarikatlarda seyr-u sülük yapıyorlar, aynı dergâhta itikâfa giriyorlar, aynı türküyü dinliyorlar, aynı halayı çekiyorlar.

 

Yeryüzünde bu kadar iç içe geçmiş başka bir varlık bulamazsınız. Diniyle, mezhebiyle ve hatta tarikatıyla bu kadar iç içe geçen ve tek varlığa dönüşen topluluklar yoktur. Türklerin ve Kürtlerin itaat ettiği millettir. Millet, Türklerde tecessüm etmiş ve buna da Türk milleti deniyorsa, Kürtler için bu milletle beraber olmak düşer. Çünkü millet olan Türkler, Kürtleri de idrak eder, onları tanır, onlara saygı duyar. Ama ulus olan Türkler için aynı şeyi söylemek zor.

 

Ey Kürtler! Ulus Türklerle mi olacaksınız, yoksa Millet Türklerle mi? Bu tarihi ve de ölümüne bir seçimdir. Bu seçimde ya yüz yıldır hayatı size zehir eden ulusalcı Türklerin sistemine eklemleneceksiniz ya da son 15 yıl içinde sizi bütün Anadolu'ya taşıyan bir kadro ile yeni Türkiye'yi kurmanın şerefine ve imkânına kavuşacaksınız. HDP, sizi ulusal Türklerle beraber olmaya çağırıyor ve eski sistemin devamını size reva görüyor. Ak Parti kadroları, bugüne kadar Kürtleri devlet nezdinde meşrulaştıran ve onları temel haklarına kavuşturan en etkili hareket oldu. Bundan sonra da öyle olacak. Sizi bütün Karadeniz, İç Anadolu ve Ege'de meşrulaştıran Erdoğan'ı desteklerseniz Yeni Türkiye'de, yeni Ortadoğu'da yer alacaksınız. Bütün bunlardan öte Türklerle beraber yaşayıp geldiğiniz bin yıllık millet varlığınızı yeni bir diriliş ruhuyla yarınlara taşımanın onuruna sahip olacaksınız.

Yazarın Diğer Köşe Yazıları