• Yeni uyum kararnamesi yayımlandı

  Yeni uyum kararnamesi yayımlandı
  Yeni uyum kararnamesi yayımlandı
  09.07.2018 Pazartesi

   

  DİYARBAKIR- Anayasada yapılan değişikliklere uyum sağlanması amacıyla bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılması hakkında kanun hükmünde kararname Resmi Gazete'de yayımlandı.

  Anayasada yapılan değişikliklere uyum sağlanması amacıyla bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılması; kanunun verdiği yetkiye dayanılarak, Bakanlar Kurulu’nca kararlaştırıldı.

  Resmi Gazete'de yayımlanan 703 nolu KHK'nin öne çıkan bazı maddeleri şöyle:

  Adalet Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun yürürlükten kaldırıldı.

  Ayrıca, Türkiye Adalet Akademisi Kanunu yürürlükten kaldırıldı.

  Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin; adı “Sosyal Hizmetler Alanında Razı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararname” şeklinde değiştirildi.

  Avrupa Birliği Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname yürürlükten kaldırıldı.

  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun yürürlükten kaldırıldı.

  Gençlik ve Spor Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname yürürlükten kaldırıldı.

  Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname yürürlükten kaldırıldı.

  Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname yürürlükten kaldırıldı.

  Orman ve Su İşleri Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname yürürlükten kaldırıldı.

  Milli Güvenlik Kumlu ve Milli Güvenlik Kumlu Genel Sekreterliği Kanunu yürürlükten kaldırıldı.

  Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı oluşturuldu.

  Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun; 4'üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, talimatname” ibaresi “mevzuat” şeklinde değiştirildi. 6'ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “ve bu kanuna dayanılarak çıkan tüzük ve” ibaresi “, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ve bunlara dayanılarak çıkarılan” şeklinde değiştirildi. 31'inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “Genelkurmay Başkanlığının göstereceği lüzum üzerine Millî Savunma Bakanının teklifi ve Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirildi.

  İl İdaresi Kanununun 2'nci maddesinin birinci fıkrasının (B) bendinde yer alan “İçişleri Bakanlığının kararı ve Cumhurbaşkanının tasdiki” ibaresi “Cumhurbaşkanı onayı” şeklinde değiştirildi. 9'uncu maddesinin birinci fıkrası ile ikinci fıkrasının (A), (C) ve (Ç) bentleri değiştirildi.

  "Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı" ibaresi "MİT", "Müsteşar" ibaresi ise "Başkan" şeklinde değiştirildi.

  BAZI BAKANLIKLAR BİRLEŞTİRİLDİ

  Kararla birlikte Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı birleştirildi ve yeni ismi Çalışma Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı oldu.

  Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Kalkınma Bakanlığı birleştirilerek yeni ismi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı oldu.

  Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Ekonomi Bakanlığı birleştirilerek yeni ismi Ticaret Bakanlığı oldu.

  Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile Orman ve Su İşleri Bakanlığı birleştirilerek yeni ismi, Tarım ve Orman Bakanlığı oldu.

  Dışişleri Bakanlığı ile Avrupa Birliği Bakanlığı birleştirilerek yeni ismi Dışişleri Bakanlığı oldu.

  Maliye Bakanlığı'nın yeni ismi Hazine ve Maliye Bakanlığı oldu. (HABER MERKEZİ)

   

   

   

   

  • Haber Ara

  • Gazete Manşetleri

 • Son Eklenen