• AĞIR İMTİHAN!

  AĞIR İMTİHAN!
  Zübeyt BOZKURT

              AĞIR İMTİHAN!

   

  “Ülkemiz maalesef deprem ülkesi… Bir sabaha daha maalesef depremle uyandık… Her deprem olduğunda da nice deprem yazıları yazdık… Bu yazılarımızın tamamı Kur’an çalışmalarımız merkezli yazılardı… Bu deprem vesilesiyle önce vefat eden vatandaşlarımıza rahmet, yaralılarımıza şifalar diliyorum.

  Kıyamet gününün ne kadar dehşet verici bir gün olduğu ve o sırada nelerin meydana geleceği anlatılarak insanların o gün için hazırlık yapmaları gerektiğine dikkat çekilmektedir. Kuranı Kerim de anlaşıldığı üzere kıyamet kopacağı gün sûrun birinci defa üflenmesiyle yer küresinde şiddetli sarsıntılar meydana gelir ve dağlar yerlerinden kopup savrulur, yeryüzünde yıkılmayan hiçbir şey kalmaz

  “Deprem” yani “zelzele” konusuna da Kur’an çalışmalarımızda merkezli bakıyoruz.     

  Kur’anı Kerimi tefsir ederken herhangi bir konuyu işlerken önce kelimeleri alıp incelemelidir. Mesela, “zelzele” kelimesini ele alalım.

  “Zelzele” bir fiildir. Her fiil bir faili, bazen da mef’ulu içerir. Kur’an’da o kelime hangi faillere dayandırılmaktadır, hangi mefullere dayandırılmaktadır? Buna göre o kelimenin şümulünü kavramak mümkün olacaktır.  

  Kur’an’da “zelzele” kelimesi fiil olarak kullanıldığında arzın zelzeleye uğraması ile topluluğun zelzeleye uğramasından bahsedilmektedir.

  Demek ki yerin sarsılması gibi topluluğun da sarsılması vardır.

  Yer nasıl sarsılıyor?

  Magma tabakası üzerinde oturan kara parçaları yerin dönmesinden dolayı gerilmekte ve zaman zaman kara parçaları arasında kaymalar olmaktadır. Bu da zelzele fay hatlarını oluşturmaktadır. Topluluğun da buna göre zelzelesinin olması gerekir.

  Topluluğun oturduğu “ahlâk, hukuk, sosyal ve ekonomik yapılar” vardır.

  Topluluk bunların üzerinde oturarak varlığını sürdürmektedir. Dünyanın dönmesine benzer şekilde, topluluğun da sosyal değişmeleri ve evrimleri vardır. Sosyal kaymalar ve sürtünmeler olur. Bunlar sosyal yapıyı sarsar. Sosyal zelzele olur.

  Kur’an “yerin zelzelesi” yanında “sosyal zelzele”den bahsetmektedir.

  Deprem yani zelzele ile ilgili olarak alınacak tedbirler de benzerdir. Biz sosyal zelzeleleri önleyemeyiz. Bunlar sosyal kanunlara ve tarihi akışa bağlıdır. Ancak sosyal oluşları biliriz ve öyle oluşlar olduğunda ne gibi tedbirler alacağımızı belirleriz. Mesela 28 Şubat Müdahalesi bir sosyal zelzeledir, 15 Temmuz da öyledir. Bu zelzelelerde birçok sosyal apartmanlar/yapılar yıkılmış, birçok sosyal müesseseler enkaz altında kalmıştır. Yapacağımız iş, yıkılan o müesseselerin yerine -enkazları kaldırıp temizledikten sonra- yerlerine daha iyilerini ve sağlamlarını dikmektir; yoksa oturup zelzelelere ağıt yakmak değildir.

  Kur’an’daki ayetlerde gerek “arzın sallanması” gerekse “topluluğun sallanması” meçhul sığası ile kullanılmıştır. O halde bunları sallayanlar vardır. Onun faillerini yahut sebeplerini inceleyip değerlendirmemiz gerekir.

  Kur’an “yerin zelzelesi”nden bahsettiği gibi saatin yani “zamanın zelzelesi”nden de bahsetmektedir. Demek ki “mekânın zelzelesi” yanında “zamanın zelzelesi” de vardır.

  Zamanın zelzelesi, seyrettiğimiz bir filmin kopması halinde ekranda görünen hallere benzer bir olaydır. Bizim üç boyutlu uzayımız düzgün bir şekilde dört boyutlu uzayda ilerlerken, birden önüne konan engele çarpıp kaza yapınca -arabanın yuvarlanması gibi- kâinatta yuvarlanmış olacaktır. Sonunda bir düzlüğe inip cennet veya cehennem istikametinde ikiye ayrılıp devam edecektir. Bu ayrılmada insanlar kendilerine yön seçeceklerdir. Hazırlıklı olanlar cennet tarafına, hazırlıksız olanlar cehennem tarafına yol alacaklardır.

  Kur’an Matematiği ile öğrendiğimiz dört ve beş boyutlu uzay ve akan zaman boyutu sayesinde Kur’an’ın bu ifadelerini çok açık olarak anlıyoruz.

  Özetle, doğal bir afet olan deprem karşısında, ne kadar önlem alınırsa alınsın, mutlaka birtakım can ve mal kayıplarının olması kaçınılmazdır. Bu kayıpların, bilgi ve teknik imkânlar ölçeğinde en aza indirilmeye çalışılması, öncelikle devletin iktidar ve yetkilerini elinde tutanların maslahata, sorunun mahiyetine uygun kullanmaları gerekir. Bu bir sorumluluk, daha önemlisi vicdan gereğidir. İnsanın, insan olarak değerler (inanç, ahlâk, kültür) bakımından yetkin olup olmamasıyla doğrudan ilişkilidir.

  Halkımıza geçmiş olsun, hayatlarını kaybedenlere rahmet ve merhamet, felakete doğrudan maruz kalanlara da sabır diliyorum.

   

  Selam ve Dua ile,

  Yazarın Diğer Köşe Yazıları
  08.02.2023 AĞIR İMTİHAN!
  • Haber Ara

  • Gazete Manşetleri

 • Son Eklenen