• İSLAM DEVLETLERİNDE NAKİBLERİN ELÇİLİK GÖREVİ

  İSLAM DEVLETLERİNDE NAKİBLERİN ELÇİLİK GÖREVİ
  Seyyid Hüseyin ZERRAKİ

  İSLAM DEVLETLERİNDE NAKİBLERİN ELÇİLİK GÖREVİ

   

  İslam Devletleri’nde

  Abbasiler,

  Selçukiler,

  Fatımiler,

  Memluklar,

  Eyubiler, ilhanlılar ve Osmanlılar'da Peygamber efendimizin torunlarını temsil eden Nakiblerin elçilik görevi yaptıklarını görülmektedir. Elçiler içinde elçi adayları peygamber efendimizin soyunda Seyyid veya şerif biri olursa, kendi dışındaki bütün elçi adaylarına tercih ediliyormuş,

  Çünkü, onun temiz ırkı, gönderildiği hükümdara resulullah'in hatırı için ona hürmet telkin edilecek, Halifelere büyük bir nüfuz kazandıran Kureyşın beni haşim soyundan olma vasfı, diğer memuriyetlerde de itibar kazandırmış ve seyyidlerden elçiler gönderilmiştir.

  Peygamber efendimizin amcası, Hz. Abbasın soyundan Nakibü'n-Nükâba olan Tarrad bin Muhammed

  Miladi:1062 yılında Abbasi Halifesi El Kaim (Hicri 422/Miladi 1031–1075) tarafından ilk defa Miladi:1064 yılında Sultan Muhammed Alpaslan’ın tahta geçmesinden sonra ayni halife tarafından Sultan Alpaslan’a kılıç kuşatmış ve o’ndan biat almak için ikinci defa elçi olarak gönderildi. Elçi beraberinde hil'atler, menşur ve sancak taşiyordu,

  Nahçivan'da Sultan Alpaslan'la buluştu. Alparslan, halife tarafından gönderilen saltanat alametleri kabul etti. Hil'atleri giydi ve halifeye bi'at etti. Elçi olmanın başka örnekleri de vardır. Abbasilerin Nakibi Ali bin Tarrad

  (Ölümü Hicri.538/Miladi 1143-1144’de Selçuklu Sultanı Muhammed Tapar'a elçi olarak gönderilmişti. Aynı nakib aynı yıl (Hicri.501/Miladi.1107)da bir kaç kez elçilik vazifesini daha yerine getirmiştir.

  Abbasilerde Nakibler bunlardan başka resmi karşılama törenlerinde bulunuyorlardı.

  Tuğrul Bey'in Miladi.1057 yılında Halife huzurunda taç giymesi ve kılıç kuşanması töreninde de Abbasi ve Talibi Nakibü'n-Nükabaları vardı...

  NAKİBLERİN MAİYYETİ:

  Hususi ve umumi nakiplerin en az birer kâtipleri vardı. Bağdat'ta nakibü'n-nükâbalık yapan Ali bin.Tarrad'ın İbnü Sinan (ölm.H.487/M.1094) diye bilinen bir katibi vardı, Ayrıca Ebu Ali Muhammed bin.Vüşâh

  (ölm. Hicri 563/Miladi.1071) de adı geçen Nakibü'l Eşrafın Maiyetinde ölünceye kadar katiplik yapmıştır.

  Nikabet kâtipliği yalnız merkezde değildi. Ebu Turâb diye künyelenen Ali bin. Nasır el katip, Basra Talibi Nakibi maiyetinde kâtiplik yapmış, sonra Bağdat’ta gelip orada kitabet vazifesini sürdürmüş ve bu vazifede iken ölmüştür. (ölm.H.518/M.1124) Oğlu da nikabet katipliğinde bulunmuştur.

  Bu uygulamalar da gösteriyor ki, ehliyetli kimseler, başşehirde ve dışında uzun yıllar bu vazifeyi sürdürmüşler. Gerekirse bu memuriyetlerini farklı yerlere de aldırmışlar.

  Yazarın Diğer Köşe Yazıları
  • Haber Ara

  • Gazete Manşetleri

 • Son Eklenen