• MADDİ VE MANEVİ SIKINTILARI GİDERMENİN YOLU… (1)

  MADDİ VE MANEVİ SIKINTILARI GİDERMENİN YOLU… (1)
  Recep İDİKUT

  MADDİ VE MANEVİ SIKINTILARI GİDERMENİN YOLU… (1)

   

  Bazen hep duyarız, üzerimden belalar eksik olmuyor, işim iyi gitmiyor, ticarette Muvaffak olamıyorum, evde huzurum yok, Çocukların çok yaramaz, beni dinlemiyorlar, Eşimle aram iyi değil, elimi altına atsam toprak oluyor, gibi uzayıp giden bir sürü şikâyetleri işitiriz. Bazen birey olarak o kadar bunalıma gireriz ki dünya bizim üzerimize geliyormuş gibi, geniş olan yeryüzü bizi sıkar, kurtulmak için arayışlara gireriz. İşte o an cenabı Allah a aramızdaki bağa bakmalı ondan sıkıntılarımızı gidermesi için şikâyetlerimizi ve sıkıntılarımızı arz edip etmediğimize bakmalıyız. Allah bizlere birçok nimetler vermiştir. Bizler, verdiği bu nimetlere karşılık Allah’ a şükretmeliyiz. Verdiği nimetler sebebiyle onu anmalıyız. İnsanın Allah katındaki değerini dua artırır. “Ey Muhammed, de ki: Duanız olmasa Rabbim size niye değer versin.” (Furkan, 77) ayeti bunu belirtmektedir. Biz ne kadar dua ediyoruz? Kalbin, Allah'a yönelmesi ve ondan yardım istemesi, kulun istek ve arzularını uygun bir lisanla Allah'a arz etmesidir dua. "Bir kimsenin kendisi veya başkası hakkında bir dileğine, bir arzusuna kavuşması için Allah'a yalvarması" dua dır . Allah'a yakın olmak, onun sevdiği ve razı olduğu bir kul olmak için dua etmeliyiz. Allah’ın verdiği nimetlere şükretmek için dua etmeliyiz. Kötülüklerden, bela ve afetlerden korunmak için dua etmeliyiz.

  Ticaretimizin, işlerimizin iyi gitmesi için dua etmeliyiz. İyi bir insan olmak, güzel ahlak ve davranışlara sahip olmak, doğru yoldan ayrılmamak için dua etmeliyiz. Dileklerimizi ve isteklerimizi gerçekleştirmesi için Allah'a dua etmeliyiz.

  Bize düşmanlık besleyen, Bizi sevmeyenlerin kalbine sevgimizi yerleştirmesi için dua etmeliyiz.

  Arkadaşlarımız dostlarımızla kalbimizin birbirini sevmesi için dua etmeliyiz.

  Allah’a sığınarak moral kazanmak, üzüntülerimizi gidermek için dua etmeliyiz.

  Hastalıklardan, belalardan, kazalardan, tehlikelerden korunmak için dua etmeliyiz.

  Yakınlarımızın, ülkemize, insanlarımıza ve insanlığın iyiliği için dua etmeliyiz.

  En iyi dua şekli kuranda geçen ayetlerdeki ve hadislerdeki dua şeklidir. Duayı hayatımızın bütün alanlarına koyup, Duayı alışkanlık haline getirip halisane bir kalple yaparsak Allah bize sıkıntılarımızı giderecek bir çıkış kapısını gösterir.

  “Ey Rabbimiz! Bizi sana boyun eğenlerden kıl, neslimizden de sana itaat eden bir ümmet çıkar, bize ibadet usullerimizi göster, tövbemizi kabul et; zira tövbeleri çokça kabul eden, çok merhametli olan ancak sensin.” Bakara süresi: 128.Ayet

  “…Ey Rabbimiz! Bize dünyada da iyilik ver, ahirette de iyilik ver. Bizi cehennem azabından koru!” Bakara 201.Ayet

  “…Ey Rabbimiz! Üzerimize sabır yağdır, ayaklarımızı sağlam bastır ve şu kâfir kavme karşı bize yardım et” Bakara:250.Ayet

  “Rabbimiz! Bizi hidayete erdirdikten sonra kalplerimizi eğriltme. Bize katından bir rahmet bahşet. Şüphesiz sen çok bahşedensin.”Ali İmran süresi: 8.Ayet

  “…Rabbimiz! Unutursak veya hataya düşersek bizi sorumlu tutma. Ey Rabbimiz! Bizden öncekilere yüklediğin gibi bize de ağır bir yük yükleme. Ey Rabbimiz! Bize gücümüzün yetmediği işler de yükleme! Bizi affet! Bizi bağışla! Bize acı! Sen bizim mevlâmızsın. Kâfirler topluluğuna karşı bize yardım et!” Bakara süresi:286.Ayet

  “…Ey Rabbimiz! Bizi zalimler topluluğu ile beraber bulundurma!” Araf süresi:126.Ayet

  “…Ey Rabbimiz! Bizi zalimler topluluğu ile beraber bulundurma!”Araf süresi: 47. Ayet

  “…Ey Rabbimiz! Üzerimize sabır yağdır ve Müslüman olarak bizim canımızı al.”Araf:126 Ayet

  “…Sen bizim sahibimizsin, bizi bağışla ve bize acı! Sen bağışlayanların en iyisisin!”Araf:155 Ayet

  “Biz yalnız Allah’a tevekkül ettik. Ey Rabbimiz, bizi zalimler topluluğunun baskı ve şiddetine maruz bırakma!”Yunus:85.Ayet

  “…Rabbim! Şüphesiz ben senden hakkında bilgim olmayan şeyi istemekten sana sığınırım. Eğer beni bağışlamaz ve bana acımazsan, şüphesiz ziyana uğrayanlardan olurum.” Hud:47.Ayet

  “…Başarım ancak Allah’ın yardımı iledir. Ben yalnızca O’na dayandım ve ancak O’na döneceğim” Hud:88.Ayet

  “…(Ey Rabbim!) Beni müslüman olarak vefât ettir ve beni sâlihler arasına kat!”Yusuf:101.Ayet

  “Ey Rabbim! Beni ve soyumdan gelecekleri namazı devamlı kılanlardan eyle; ey Rabbimiz! Duamı kabul et!”İbrahim:40.Ayet

  “Ey Rabbimiz! (Amellerin) hesap olunacağı gün beni, ana-babamı ve müminleri bağışla!” İbrahim:41.Ayet

  “…Rabbim! Küçüklüğümde onlar beni nasıl yetiştirmişlerse, şimdi de sen onlara (öyle) rahmet et!”İsra: 24.Ayet

  “…Rabbim! Gireceğim yere dürüstlükle girmemi sağla; çıkacağım yerden de dürüstlükle çıkmamı sağla. Bana tarafından, hakkıyla yardım edici bir kuvvet ver.” İsra: 80.Ayet

  “…Ey Rabbimiz! Bize katından bir rahmet ver ve içinde bulunduğumuz şu durumda bize kurtuluş ve doğruluğa ulaşmayı kolaylaştır.”Kehf 10.Ayet

  “…Umarım Rabbim beni, bundan daha doğru olana ulaştırır.” Kehf 24.Ayet

  “…Rabbim! Gönlüme ferahlık ver. İşimi bana kolaylaştır. Dilimdeki tutukluğu çöz. Ki sözümü anlasınlar.”Taha:25.28.Ayet

  “…Rabbim, ilmimi artır.” Taha:114.Ayet

  “…Başıma bu dert geldi. Sen, merhametlilerin en merhametlisisin.”Enbiya:82.Ayet

  “…Rabbim! Beni tek başıma bırakma. Sen varislerin en hayırlısısın.” Enbiya:89.Ayet

  “…Rabbim! Beni yalanlamalarına karşı bana yardım et!”Mümin: 26.Ayet

  “…Ey Rabbim! Beni bereketli bir yere kondur. Sen konuk edenlerin en hayırlısısın.” Mümin: 29.Ayet

  “…Ey Rabbim! Şeytanların vesveselerinden sana sığınırım. Ey Rabbim! Onların benim yanımda bulunmalarından da sana sığınırım.” Müminun: 97.98.Ayet

  “…Ey Rabbimiz! Biz inandık, bizi bağışla, bize merhamet et, sen merhamet edenlerin en hayırlısısın.”Müminun:109.Ayet

  “…Ey Rabbimiz! Bizden cehennem azabını uzaklaştır, gerçekten onun azabı sürekli bir helaktir!”Furkan:65.Ayet

  “…Rabbimiz! Bize gözümüzü aydınlatacak eşler ve zürriyetler bağışla ve bizi takvâ sahiplerine önder kıl!” Furkan:74.Ayet

  “Ey Rabbim! Bana bir hikmet bahşet ve beni salih kimseler arasına kat. Sonra gelecekler arasında beni doğrulukla anılanlardan kıl. Beni Naîm cennetinin varislerinden eyle.”Şuara:83.85.Ayet

  “…Ey Rabbim! Beni; bana ve ana-babama verdiğin nimetlere şükretmeye ve razı olacağın Salih ameller işlemeye sevk et ve beni rahmetinle salih kullarının arasına kat!”Neml:19.Ayet

  “… Rabbim! Doğrusu kendime zulmettim (başıma iş açtım). Beni bağışla…”Kasa:16.Ayet

  “… Rabbim! Beni zalimler güruhundan kurtar.” Kasa:21.Ayet

  “…Rabbim! Bana göndereceğin her hayra muhtacım.” Kasa:24.Ayet

  “Ey Rabbim! Bana Salihlerden (bir oğul) ihsan et!”Saffat:100.Ayet

  “… Ey Rabbimiz! Senin rahmet ve ilmin her şeyi kuşatmıştır. O halde tevbe eden ve senin yoluna gidenleri bağışla, onları cehennem azabından koru! Rabbimiz! Onları da, onların atalarından, zevcelerinden, nesillerinden iyi olanları da kendilerine vâdettiğin Adn cennetlerine koy. Şüphesiz azîz ve hakîm olan sensin!”Mümin:7-8.Ayetler

  “…Bunu hizmetimize veren Allah’ın şanı yücedir. Bunlara bizim gücümüz yetmezdi. Şüphesiz biz Rabbimize döneceğiz.”Zuhruf:13-14.Ayetler

  “…Rabbim! Bana ve ana-babama verdiğin nimete şükretmemi ve razı olacağın yararlı iş yapmamı temin et. Benim için de zürriyetim için de iyiliği devam ettir. Ben sana döndüm. Ve elbette ki ben Müslümanlardanım.” Ahkaf:15.Ayet

  “…Rabbimiz! Bizi ve bizden önce gelip geçmiş imanlı kardeşlerimizi bağışla; kalplerimizde, iman edenlere karşı hiçbir kin bırakma! Rabbimiz! Şüphesiz ki sen çok şefkatli, çok merhametlisin!”Haşr:10.Ayet

  “…Rabbimiz! Ancak sana dayandık, sana yöneldik. Dönüş de ancak sanadır. Rabbimiz! Bizi, inkâr edenler için deneme konusu kılma, bizi bağışla! Ey Rabbimiz! Yegâne galip ve hikmet sahibi, ancak sensin.”Mümtehine:4-5.Ayetler

  “…Ey Rabbimiz! Nurumuzu bizim için tamamla, bizi bağışla; çünkü sen her şeye kadirsin.”Tahrim: 8.Ayet

  “O inkâr edenler Zikri (Kuran’ı) işittikleri zaman, neredeyse seni gözleriyle devirivereceklerdi. Hâlâ da (kin ve hasetlerinden:) «Hiç şüphe yok o bir delidir» derler. Oysa o (Kur’an), âlemler için ancak bir öğüttür.”Kalem:51-52.Ayet

  “Rabbim! Beni, ana-babamı, iman etmiş olarak evime girenleri, iman eden erkekleri ve iman eden kadınları bağışla, zalimlerin de ancak helâkini arttır.”Nuh:28.Ayet

  “Allah, mümin bir topluluğun kalplerine şifa versin/gönüllerini ferahlatsın!” Tövbe:14.Ayet

  “…Gönüllerdeki dertlere şifadır…” Yunus:57.Ayet

  “…Onların (arıların) karınlarından renkleri çeşitli bir şerbet (bal) çıkar ki, onda insanlar için şifâ vardır…” Nahl:69.Ayet

  “Biz, Kur’ân’dan öyle bir şey indiriyoruz ki o, müminler için şifâ ve rahmettir…” İsrâ:82.Ayet

  “Hastalandığım zaman bana şifa veren o’dur.” Şuara:80.Ayet

  “…De ki: O, (Kur’ân) inananlar için doğru yolu gösteren bir kılavuzdur ve şifadır…” Fussılet: 44.Ayet

  Yazarın Diğer Köşe Yazıları
  • Haber Ara

  • Gazete Manşetleri

 • Son Eklenen