• Cehaletin Afetleri

  Cehaletin Afetleri
  Recep İDİKUT

  Cehaletin Afetleri

   

  Günümüzde cereyan eden kötü hadiselerin, zulüm ve yolsuzluğun, dayatma ve zorbalığın, haksız kazanç ve hırsızlığın, terör ve işkencenin, ahlaksızlık ve hayasızlığın temelinde yatan ana sebeplerden biri ve en önemlisi şüphesiz cehalettir.

   

  Cehalet her türlü kötülüğün ve pisliğin esası ve membaıdır. Cehalet var olduğu sürece kötülüğün kökünü kurutmak mümkün değildir. İlim ve irfanla, cehaletin karanlığı silinmeden toplumda huzur, güven ve refah oluşamaz. Kumar, tefecilik, Cinayet, zulüm ve benzer haksızlıkların önü alınamaz. İnsanca yaşamanın ve doğru yoldan sapmamanın yolu cehalet sarhoşluğundan kurtulmaktır. Cehalet, alkol gibi insanın dengesini bozan, akla karayı birbirine karıştıran kötü bir hastalıktır.

   

  Resulullah (s.a.s.) şöyle buyurmaktadır: "Muhakkak ki sizler, sizde iki sarhoşluk bulunmadığı sürece Rabb'iniz tarafından doğru yolda tutulacaksınız. Dünya sevgisinin sarhoşluğu ve cehaletin sarhoşluğu."

   

  Ne yazık ki bugün dünya sevgisi ve cehalet bir ahtapot gibi bizi sarmış ve doğru yoldan sapmamıza neden olmuştur. İnsanı saptıran ve azdıran cehaletten maksadımız okuma ve yazma ümmiliği değildir. Maalesef günümüzde işlenen kötü hareket ve fiillerin faillerine bakıldığında kahir ekseriyetinin sözde yüksek tahsilli ve mektep okumuş insanlar oldukları görülmektedir.

   

  Ancak bu insanlar dünya ilmini okurken ahiret ilminden mahrum bırakılmış, dini değerlerden habersiz ve cahil yetişmişlerdir. Dolayısıyla onların okuma yazma bilmeleri, muhtelif dünyevi ilimlerde yüksek tahsil görmeleri kâfi gelmemiş, kötü icraat ve hareketlere girmekten onları engelleyememiştir. İlimden kasıt iyiyi kötüden ayırt edebilmedir. Her türlü kötülüğün müsebbibi olan cehalet; İslam'ı bilmeme cehaletidir. Dolayısıyla ancak bu cehaleti ortadan kaldırmakla toplumda istikrar oluşur, güven ve huzur temin edilir.

   

  “De ki: “Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?” (Zümer, 39/9) İlimlerin en faydalısı ve eşreflisi şüphesiz İslami ilimlerdir. Amaç ebedi saadeti kazanmak ve dünya huzurunu elde etmektir.

   

  İmam Şafii (r.a.): "İlim öğrenmek nafile ibadetten daha hayırlıdır" der.

   

  Bir hadiste Resulullah (s.a. s.) şöyle buyurur: "Müminin dinlemiş olduğu hayırlı bir sözü başkasına öğretmesi ve onunla amel etmesi onun için bir sene (nafile) ibadet etmekten daha hayırlıdır."

   

  İmam Gazali şöyle der: "Gerçekten insanı hayvandan ayıran özellik ilim sıfatı (iyiyi kötüden ayırt edebilme ) dır. İnsan kendisine şeref veren bir vasıfla ancak insan sayılabilir. İnsanın şerefi onun gücünden, cüssesinden, cesaretinden, yeme ve içmesinden, cinselliğinden değildir. Çünkü bu vasıflar hayvanlarda da mevcuttur. Ancak insana üstünlük ve şeref verdiren özellik akıl ve ilim özelliğidir."

   

  "Ya Rabb'i cahillerden olmaktan sana sığınırım." Allah tüm insanları cehaletin afetlerinden korusun, ilimle ve irfanla şereflendirsin. Âmin

  Yazarın Diğer Köşe Yazıları
  • Haber Ara

  • Gazete Manşetleri

 • Son Eklenen