• Acilen Aile kurumuna sahip çıkmalıyız..

  Acilen Aile kurumuna sahip çıkmalıyız..
  Recep İDİKUT

  Acilen Aile kurumuna sahip çıkmalıyız..

   

  Günümüzde yaşanan değişime paralel olarak sosyal sorunlarda artış gözlemlenmekte birey, aile ve toplum sorunlarına çözüm üretmede yetersizdir. Sosyal sorunlar karşısında ilgisiz, tepkisizlik yerine ortak duyarlılık oluşturarak, çözüm üreterek geleceğe güvenle bakabilir, toplumsal barış ve huzuru sağlayabiliriz. Sosyal sorunların çözümünde, güvenli toplum yapısı içerisinde mutlu aile, kurumlarını oluşturmalıyız.

   

  Bir toplumun gelişmesinde ve bu gelişimin istenilen düzeye getirilmesinde etkin olan unsurlardan en önemlisi insandır. Yeterli eğitim almış, nitelikli işgücü potansiyeline sahip, toplum bilinci ve sorumluluğu olan kişiler hem kendilerinin ve çevrelerinin refah içinde yaşamasını sağlayabilir, hem de toplumsal gelişimin oluşumunda öncü güç olabilirler. İnsanların bu noktaya gelebilmeleri için gerekli olan eğitimi alabilmeleri, yeterli olan bilgi ve beceriye ulaşabilmeleri, toplum bilinci ve sorumluluğuna sahip bireyler olabilmeleri pek çok faktöre bağlıdır. Bu faktörlerden biri de ve en önemlisi ailedir.

  Bu toplumunun geleneksel aile yapısı içinde ailede önce anne ve babanın eğitilmesi en temel amaçtır.

            Anne ve babaları eğitimle güçlendirmek ve desteklemek, onlara günlük hayatlarını kolaylıkla devam ettirmelerini sağlayacak bilgi ve beceriler kazandırmak önemlidir.

           Anne ve babaları yaşamlarını iyileştirerek eğitimle destekleyerek onların annelik ve babalık rollerini güçlendirmek ve bu sayede sağlıklı, başarılı çocuklar yetiştirmek, Anne ve babaları öğrendiği bilgileri aile içinde ve aile ilişkilerinde kullanmasını sağlamak lazımdır,

   Anne ve babaları kendi ihtiyaçları doğrultusunda toplumdaki konumunu güçlendirmek, bilinçlendirmek, bireylerde özgüven duygusunu, kendini ifade gücünü arttırarak birlikte iş yapma ve katılım kapasitelerini geliştirmek gerekir,

  Babaların, çocuklarının gelişiminde daha etkin ve olumlu bir rol oynamaları, eşleri ve çocukları ile olan, iletişimlerinde daha pozitif tutum benimsemelerini sağlayacak eğitim çalışmaları geliştirmek, Toplumda farklı cins, yaş, kültür ve etnik gruptan olan insanların birbirlerini anlamaya çalışarak bir arada yaşama kültürünü oluşturup, üretme, paylaşma, dayanışma alışkanlıklarını ve şehirli olma bilincini geliştirerek, Toplumda doğal liderlerin ortaya çıkmasına da vesile olur.

  İlimizdeki, sosyal sorunları yoğun yaşayan, kent kaynaklarına ulaşmada güçlük çeken ve dezavantajlı konumda olan İlçelerde ve bölgelerde ki önceliği Anne ve babalar olmak üzere, çocuk ve gençler hedef kitle olarak belirleyip eğitilmeli.

  Aileler arasında dayanışma kurulması yönünde çalışmalar yapmak. Var olanlara katkı sağlamak, Aile'nin geçmişte yaşanmış ve unutulmaya yüz tutan gelenek ve görenekleriyle birlikte, bugün var olan kültürünün tanıtımı, benimsenmesi ve yaşatılması için; çalışmalar yapmak.

  Temel prensipleri dâhilinde STK’lar, Resmi-Sivil toplum, kurum ve kuruluşlarının eğitim program ramlarının hedeflerinin içine aileyi almalıdır, toplumda var olan aile kurumunun ayakta kalması anlamında,sosyal sorunların çözümün dede  katkıda bulun muş olurlar. Aile ve gençlik eğitimlerinin etkinleştirilmesi, aile bütünlüğünün korunması, güçlendirilmesi, ayrıca sosyal refahının artırılmasına yönelik ulusal ve uluslararası araştırma yapmak ve projeler geliştirilmesini sağlamak, aileye yönelik milli bir politikanın oluşmasına yardımcı olmak ve bu konuda çalışmalar yapan kişi ve kuruluşlara destek vermek gerekir. Toplumda hızlı bir boşanmaların olduğu ve ailelerin dağıldığı, huzurun kalmadığı toplum olarak kalemiz olan aile kurumun yıkılmakta olduğu, değerlerin den uzaklaşan bu toplumda umutsuzluk hakim…

   

  Acilen…

   

  Aile hayatımızı doğru bir eksen üzerinde hareket ettirelim. Ailemizi yeniden değerlendirelim, ailede mutluluk için elimizden gelen en büyük gayreti sarf edelim. Böyle gelmiş ama böyle gitmeyecek diyerek direksiyonu mutluluk sahiline çevirelim. Sahil uzak değil, yanı başımızda.

   

  Aileler olarak Evlerimizi Cennet bahçelerinden bir bahçe yapalım.

  Yazarın Diğer Köşe Yazıları
  • Haber Ara

  • Gazete Manşetleri

 • Son Eklenen