• SİYASETÇİ OLARAK AHLAKTA ÖRNEK VE AHLAKSIZLIKLA MÜCADELEDE REHBER

  SİYASETÇİ OLARAK AHLAKTA ÖRNEK VE AHLAKSIZLIKLA MÜCADELEDE REHBER
  Recep İDİKUT

       İslam'da, ahlak ferdin ve toplumun hayatını şekillendiren ilahi emir ve yasaklardan ibarettir. Dolayısıyla, İslami ahlak ferdin davranış ve hareketlerinin tümünü kapsamaktadır.

   

     Cenabı Allah, peygamberleri, ahlaki değerleri ve kuralları toplumda yerleştirmeleri ve o kurallara göre siyaset yapmaları için göndermiştir. Onun için, onlar bir siyasetçi olarak ahlakta örnek ve ahlaksızlıkla mücadelede rehber olmuşlardır.

   

     İslam dini siyaseti ve ahlakı bütünleştirmiş ve siyasi ahlaka son derece önem vermiştir. İslamda siyaset tarihine baktığımızda, bunun canlı örneklerini öncelikle Peygamber Efendimizin döneminde, daha sonra tüm halifelerin dönemlerinde görmekteyiz. Günümüz siyasetçilerine İslam'ın siyasi tarihinden ders almalarını öneriyoruz.

   

    Peygamber Efendimiz (s.a.s.), Hz. Muaz (r.a.)'a siyasi bir vazifeden dolayı bazı tavsiyelerde bulunmuştur. Başka bir deyişle ona siyasi ahlak dersi vermiştir. Biz de bu tavsiyeleri önderimiz Hz. Muhammed (s.a. s.) adına milleti idare etmeye soyunan veya bilfiil bu görevde olan siyasilerimize ithaf ediyoruz. Umarız ki, siyasiler Resulullah'ın bu altın tavsiyelerine uyarak yozlaşmış siyaseti, ahlaki değerlerle bütünleştirerek insanlığa hizmet verecek bir yapıya kavuştururlar, ahlakta örnek olarak ülkemizi selamete çıkarırlar.

   

    Hz. Peygamber (s. a.s.) Muaz (r.a.)'a şöyle buyuruyor:

   

  "Ey Muaz sana Allah'ın yasak ettiklerinden sakınmayı, doğru söylemeyi, sözüne sahip çıkmayı, emaneti muhafaza etmeyi, hainlik yapmamayı, yumuşak konuşmayı, komşuluk hakkını gözetmeyi, yetime merhamet etmeyi, selam vermeyi, güzel amel işlemeyi, dünyada emeli kısa tutmayı, imama bağlanmayı, Kur'an'ı anlamayı, ahireti sevmeyi, hesaptan korkmayı, başkalarına kanat germeyi tavsiye ediyorum. Hikmet ehli alimler hakkında kötü konuşmaktan, doğru insanı yalanlamaktan, günahkarlara itaat etmekten, adil imama (adalet kurallarına göre ülkeyi idare eden devlet başkanına) isyan etmekten, her hangi bir yeri işgal etmekten, seni sakındırırım. Sana her taşın, her ağacın, her toprağın yanında Allah'tan korkmayı tavsiye ediyorum. Her günah için gizliye gizli, açığa açık tevbe etmeni tavsiye ediyorum." (Beyhaki, Ebu Nuaym)

   

     Resulullah (s.a.s.)'ın Muaz (r. a.)'a yaptığı bu tavsiyeler günümüz insanları için büyük önem taşımaktadır. Bugünkü idareciler ve siyasiler bu tavsiyelerin gereğini yerine getirirlerse yoğunlaşmış sorunların çözüleceği kati olur.

   

     Sorunların temel sebebi şüphesiz siyasi ahlakın yokluğu veya zayıflığıdır. Sebep var oldukça müsebbibin giderilmesi mümkün değildir.

   

   

   

    Resulullah'ın tavsiyelerinden hareketle üzerinde durulması ve tatbik edilmesi gereken vazifeler şunlardır.

   

  1. Allah'ın yasakladığı her türlü hal ve hareketten uzaklaşmak.

   

  2. Her halü karda doğru konuşmak ve yalandan kaçınmak. Siyasetin doğruluk olduğu imajı vermek.

   

  3. Verilen söze sahip çıkmak ve güvenilirliği temin etmek.

   

  4. Kendine tevdi edilen emanete sahip çıkmak ve hıyanetten uzaklaşmak.

   

  5. Yetim ve yoksullara merhametli olmak. Onların haklarını muhafaza etmek.

   

  6. Her şeyde adil olmak ve adalet mülkün, iktidarın temelidir anlayışına sahip olmak.

   

  7. Barışçı olmak, saldırgan anlayıştan uzak olmak.

   

  8. Güler yüzlü, şefkatli ve mütevazi olmak. Sert ve katı yürekli olmamak.

   

  9. Kuran’ı anlamak, yaşamak ve o çerçevede ulu'l-emre(siyasi iradeye-Başkomutana) itaat etmek.

   

  10. İlme ve ilim adamlarına saygılı olmak.

   

  11. Milli serveti milletin yararına kullanmak ve onu muhafaza etmek.

   

  12. Her halü karda ve her yerde Allah'tan korkmak ve Allah'ın tüm kullarının maddi ve manevi haklarını korumak.

   

  13. Allah'a, ahirete ve nefsine karşı yapılan hata ve günahlardan pişmanlık duymak ve tövbe etmek.

   

     Bu vasıflar ve tavsiyeler tüm Müslümanlar için geçerli ve gereklidir. Ancak, sorumluluk altında bulunan insanlar için, sorumluluğun hakkını verebilmek için daha çok önem ve zaruret kesp ediyor.Ümit ediyoruz ki, herkes Peygamberimiz (s.a.s.)'in yukarıda geçen tavsiyelerine uyar. Böylece maddi ve manevi huzura, mutluluğa varılmış olur.

   

  Yazarın Diğer Köşe Yazıları
  • Haber Ara

  • Gazete Manşetleri

 • Son Eklenen