• DİNDAR NESLİN SAHİP OLMASI GEREKEN VASIFLAR

  DİNDAR NESLİN SAHİP OLMASI GEREKEN VASIFLAR
  Recep İDİKUT

  Dindar Nesil Yetiştirme Eğitim Programı  (2)

   

   

  1. İMAN: Güçlü bir imana sahip olmak. Bunun için beş koruyucu gerekir. (Sabır, Sebat, Sadakat, Azim, Salih amel) (Hucurat 15-Enam 82)

   

  2. İHLÂS: Bütün çalışmalarını Allahın rızasını kazanmak için çalışmak. Dünyevi bir menfaat gözet memek. (Zümer 11-14-Beyyine 5)

   

  3. İLİM: İlim sahibidir. Hayatının sonuna kadarda ilim tahsiline devam eder. (Zümer 9)

   

  4. ÜMMET: Bütün İnananların tek bir ümmet olduğu şuurundadır. Hiçbir kavmin diğer kavme üstünlüğü yoktur prensibiyle hareket eder. (Ali İmran 110)

   

  5. İTTİFAK: Allah için yaptığı bütün çalışmaları tam bir ittifak içinde yapar. Tefrikaya sebebiyet vermez. (Enfal 46-Tevbe 39)

   

  6. İTTİKA: Sadece Allahtan korkarak çalışır. Kendisinden korkulacak Ancak Âlemlerin Rabbi olan Allah (cc) tır. (Ali İmran 102-Enfal 29)

   

  7. İHSAN: Allah’ı görüyormuşçasına kulluk eder. Kendisine sorumluluklarını, çalışmalarını aksatmaz. (Yunus 26)

   

  8. GÜZEL AHLAK VE HAYÂ SAHİBİ OLMAK: Hayâ (utanma duygusu) imandandır ve güzel ahlak sahibi olmalıdır. (Ali İmran 134–136)

   

  9. GÜVENİRLİK: ülkesine, milletine ve bütün dava arkadaşlarına güvenir, kendiside onlara güven telkin eder.

   

  10. İSTİŞARE: Hayatının bütün aşamalarında her konuda istişare etmeli, içinde birçok rahmeti ve güzellikleri barındıran çok önemli vasıflarından biridir. (Şura 38- Ali İmran 159)

   

  11. İTAAT: Başarıya ve zafere ulaşmanın mutlak yolu itaatten geçer. En önemli farzlardandır. (Nisa 59-Nur 51–52)

   

  12. İNFAK: Allahın lütfettiği nimetlerden bir kısmını yine onun emri gereği verir. Bu imanının olgunluk derecesini gösterir. (Tövbe 20-Bakara 195-A.İmran 92)

   

  13. SADAKAT: Gençlik Allaha, Resulüne, Liderine ve davasına sadıktır. (Ankebut 3)

   

  14. VASAT: (Orta yol) İfrat ve tefrit arası bir orta yolu takip eder. ( Bakara 143)

   

  DİNDAR NESLİN KAÇINMASI GEREKEN HASTALIKLAR

   

  1. BENLİK, KİBİR: Şeytani bir hastalıktır. Genç kendini ve toplumu felakete sürükler. (Bakara 34-Yunus 75)

   

  2. KISKANÇLIK, HASET: Bilgisizlik ve tamahkârlıktan doğar.(A.İmran 120)

   

  3. TEFRİKA, : Davaya ihanet; Şer güçlere maşa olma. (Ali İmran 103)

   

  4. YIKICI TENKİT: Güven duygusunu zedeleyen birliği, kardeşliği zayıflatan kötü bir hastalık. (Hucurat 12)

   

  5. TEHİRCİLİK (Erteleme): Şeytan, gence kabul ettiremediğini tehir ettirir. (Mümin un 90–100)

   

  6. CİMRİLİK: Cimriler, insanlar arasında da, Allah (cc) katında da sevimsiz ve değersiz kişilerdir. (Nisa 37)

   

  7. TEMBELLİK: İnsanın dünya ve ahir etini mahveden bir hastalıktır. (SAF 2–3)

   

  8. MAKAM, MEVKİ, ŞÖHRET HASTALIĞI: İstemek değil istenmek evladır. ( Zümer 49–50)

   

  9. PARA-SERVET HASTALIĞI: Maddeci anlayışın tesiri ile bireyde oluşan bir hastalık. (A.İmran 14)

   

  10. SUİZAN kişinin kalbini bozar, kişinin kendisine zarar verir. (Hucurat 12)

   

  11. ÜMİTSİZLİK, YILGINLIK: Kendini huzursuz ettiği gibi kardeşlerinin çalışma şevkinide kırar. (Hicr 55,56)

   

  12. NEFİS MUHASEBESİ YAPMAMAK: Bundan kaçınanlar yanlışlarını sürekli hale getirirler. (Şems 6–9)

   

  13. İNANDIĞI GİBİ YAŞAMAMA: inandığı değerler gibi yaşamassa akibet hüsran olur.(Rad 11)

   

  14. KORKAKLIK,: Nefsin ve şeytanın gence karşı en büyük silahıdır. (A.İmran 173-Tevbe 38)

   

  15. ACELECİLİK: Hedefe varmada sabırlı olunmalıdır. Acelecilik şeytandandır.

   

  ( Enbiya 37)

   

  16. ÇAĞIN VASITALARINI İYİ KULLANAMAMA: En önemlileri Siyaset ve Sosyal medya (kitle iletişim araçları). ( Şuara 151,-Hucurat 6)

   

  17. Kötü Zan Hastalığı: zan, olur olmaz yerlerde bazen fısıltı şeklinde bazen de yüksek sesle seslendirildiğinde bu aynı zamanda gıybete dönüşür bireyleri bir birine düşman eder“ Hakkında bilgi sahibi olmadığın bir şeyin ardına düşme. Şüphesiz kulak, göz ve kalp; bunların tümü ondan sorumludur.” (İsra, 17/36)

   

  18. Vehen : “Dünya sevgisi ve ölüm korkusu.”

   

  19.Kronik Duyarsızlık: ülkemizin vatandaşları mükemmel yaratılışa ve dünya medeniyetlerinin banisi bir geçmişe sahip olmalarına rağmen, son yıllarda adeta duyu organları iflas etmiş, görmeyen, duymayan, koku ve tat almayan, hissetmeyen, beyin fonksiyonları durmuş, ruh âlemi yok olmuş gibi bir manzara sergilemektedirler. Mukaddesat yok sayılıyor. Peygamber ve ashabına onca hakaret ediliyor, dil uzatılıyor, Kur’an çağdışı olarak vasıflandırılıyor, Hiçbir tepki olmuyor.

   

  20. İfrat ve Tefrit : ifrat ve tefritin sebep olduğu kökten kabul veya kökten red mantığıdır. Çünkü zaman husumet değil, muhabbet fedaisi olma zamanıdır. (Bakara, 2/143)

   

  21.Dağınıklık : Dağınıklık çok yönlü bulaşıcı bir engel olup fertten aileye, aileden topluma, toplumdan da ümmete doğru sirayet edip onulmaz yaralar açan ve ümmetin şu an içinde bulunduğu hazin duruma düşmesinde önemli payı olan bir sebeptir. (Enfal, 8/30)

   

  22.Gaflet: Dar ve zor zamanlardaysa sabır, sebat ve azim gibi savunma mekanizmalarını ciddi oranda tahrip eder. Hayal kırıklığına ve ümit aşınmasına sebep olur. Ne kadar zor olursa olsun yine de var olan çalışma fırsatlarını gaflet kamufle eder, şaşırtır ve belki de saf dışı eder.

   

  23. Felaket Tellallığı: En duygusal ve en zarif fıtrata sahip olan insan da karşılaştığı artı ve eksilerden çok ciddi biçimde etkilenir. Artılardan artı, eksilerden eksi etkilenir. Felaket tellallığı ise bu eksilerden çok önemli biri olup gencin önündeki en önemli engellerdendir.

   

  24.Hafife Alma : Davasını hafife almayacak, düşmanı hafife almayacak ve şu an ümmetin karşı karşıya olduğu hatta içinde bulunduğu tehlikeyi hafife almayacak basiretli gençliğe ihtiyaç var.

   

  25.Taassup : "Allah'a ve Peygamber'ine itaat edin ve çekişmeye girmeyin. Yoksa gücünüz, devletiniz gider. Sabredin. Allah sabredenlerle beraberdir." (Enfal, 8/46)

   

  26.Kararsızlık : “Emrolunduğun gibi dosdoğru ol; seninle birlikte tövbe edenler de (dosdoğru olsunlar) ve aşırı gitmeyin. O, yaptıklarınızı görmektedir.” (Hud, 11/112) Zor zamanlarda kararsızların tahammülü azdır. Sorumluluk yüklenmek, azimli, sabır ve sebatla direnmek ise ancak kararlı erlerin başaracağı bir haldir.

   

  27.Kısır Döngü : Basiretsizliğin olumsuz neticelerinden en önemlisi şüphesiz kısır döngüdür. Kısır döngü, kültürel, siyasi, iktisadi ve sosyal vb. bir çok konuda olabilir.

   

  28.Panik–Telaş: Günümüz gençlik dağlık, sarp yokuşlu, dikenli patikalarda yürürcesine davasına ve ülkesine hizmet ile uğraşmaktadırlar. Ayrıca köpeklerin serbest bırakılıp taşların bağlandığı böyle ortamlarda ülkesine hizmeti üstlenmek ister istemez zaman zaman panik ve telaşa sebep olmaktadır.

   

  29. Kötü Arkadaş ve Çevre : Kötü arkadaş ve cevre insanı felakete sürükler. Peygamber (s.a.s.) şöyle buyurur: "İyi arkadaşla arkadaşlık yapan misk (güzel koku) satanla arkadaş olan gibidir ki bu insan ya sana miskinden ikram eder veya sen ondan misk alırsın. Bu da olmazsa en azından güzel kokusu üzerine siner. Kötü arkadaşla arkadaşlık yapan ise körükçüyle arkadaş olan gibidir ki ya (ateş kıvılcımlarından) elbisesi yanar ya da kötü kokusu üzerine siner."(Hadisi şerif)

   

   

  Yazarın Diğer Köşe Yazıları
  • Haber Ara

  • Gazete Manşetleri

 • Son Eklenen