• İKİ MÜSLÜMAN ARASINDA KALAN MÜSLÜMAN

  İKİ MÜSLÜMAN ARASINDA KALAN MÜSLÜMAN
  Hasan YOSUNKAYA

  İKİ MÜSLÜMAN ARASINDA KALAN MÜSLÜMAN

   

   

        İslam dünyasında ,bazı Müslüman alim ve düşünürler, geçmişteki , İslam  alim  ve fikir adamlarının  içtihat  ve görüşleri ile ilgili, karşı görüş ve düşüncelerini ortaya koyarken ,geçmişten günümüze gelen, bu içtihatlarla beraber, hadisleri de ret ederek, Kur’an bize yeter  ederken; Bunlara karşı sahih olarak bilinen tüm hadis kaynaklarına  ve geçmişteki müçtehitlerin içtihatlarına sahip çıkan alim ve fikir adamları da mevcuttur. Bu iki Müslüman alim ve fikir  gurupları  arasında kalan üçüncü gurup Müslümanlar çoğu zaman hangi  gurubun   görüşüne uyacağı hususunda kararsız kalıyorlar. Tüm Müslümanlar Devr-i Saadetten sonra aynı değerler etrafında toplanma imkanını kayıp ettiler . Emevi’lerle başlayıp, zamanımıza gelene kadar çok farklı ekol ve görüşler ortaya çıktı. Bu farklı görüş sahiplerinin oluşturduğu, cemaat, tarikat,   ve guruplar ,İslam’ı farklı farklı yorumlayarak, değişik  mezhep  ve meşrepler  oluştu. Bu farklı gurupların, kimileri hadislerin tamamına karşı çıkarak , geçmiş dönemdeki İslam alimlerinin içtihatlarını da ret ederek <<Kur’an bize yeter >>  diyor. Bunlara karşı başka bir gurup bazı sahih olmadığına inandığı  hadisleri bir tarafa bırakarak sahih kabul ettiği hadis ve  geçmişte yapılan içtihatları kabul ederek ,  görüş ortaya koyarken,  Kimleri de  bunların tamamına bakarak  kararsız ve karamsar bir yaşam sürdürüyor. Kimi bağlı olduğu gurup, cemaat, tarikat veya ekolun liderinin uçtuğunu ,kimi liderinin MEHDİ olduğunu, kimi liderinin ALLAH (cc) ve RESULULLAH (asv)’le  her zaman görüştüğünü söyleyerek, bilinen ehli sünnet görüşüne aykırı beyanlarda bulunuyorlar.

       Bütün bu  farklılıkları ortadan kaldırıp ,Devr-i Saadetteki İslam’i anlayış ve uygulamaları  hakim kılmak,Müslümanlar arasında birliği sağlamak için, her kesin çok özveriyle çalışması gerekir. İslam ümmeti, oldukça  zor bir durumla karşı karşıyadır.  Bu farklı düşünen Müslüman fert ve cemaatler arasındaki ayrılığı, ortadan kaldırmak, mümkün değilse de, en aza indirmenin görevi ; İslam dünyasının, Alim, fikir adamı  ve devlet yöneticilerine düşer.

       Alimlere  ve fikir adamlarına düşen görev:  <<KINAMACININ KINAMSANDAN KORKMADAN>>  Hakk’ın hatırı herkesin hatırından âlidir. ilkesinden yola çıkarak, hiç kimsenin hatırını, makamını, aşiretini, parasına bakmadan, çekinmeden doğruyu  yazmak ve doğruyu söyleme zamanı gelmiş hatta geçiyor.

       İslam dünyasının devlet yöneticileri, önce  her kes  kendi ülkesinin alimlerini, cemaat ,tarikat ve gurup liderlerini sık sık bir araya getirerek, fikir alış verişinde bulunarak ortak noktada  buluşmaları. Bu alimlerin aralarından seçtikleri üç alimi dünyanın diğer İslam ülkelerindeki alimlerle de ortak  toplantılar yaparak; İslam dünyasında birliği sağlamak ,fikir ve içtihatta birlik sağlanamasa bile barışı ve kardeşliğe sağlayacaktır. 

       İslam dünyası yüz yıllardır bir birinden kopuk yaşam sürdürmektedir. Şimdiye kadar iletişim ve ulaşım sınırlı idi .Şimdi iletişim ve ulaşım dünyayı bir  evin odası haline getirmiştir. Online toplantı Hayatımıza çok yeni girmişse de son yıllarda kullanımı daha sıklaştı. Alışık olduğumuz toplantılarla benzer olarak ilerlemesi ve “uzakları yakın etmesi” bakımından da sıkça başvurduğumuz bir yöntem. Online toplantı, çevirim için şeklinde ve tamamen insanların sanal ortamda buluşması ile yapılan toplantı çeşididir. Reel ortamdaki insanların ,sanal ortama taşınmasıdır da diyebiliriz. En az iki kişiden oluşan gruplarla internet üzerinden toplu görüşme sağlayabilir ve toplantılarınızdan  aksatma olmadan sürdürebilirsiniz. Online toplantının amacı şu günlerde bir “zorunluluk” olsa da aslında pek çok amaca hizmet eder. Şu an toplantı yapmak için tek seçeneğimiz sanal toplantı platformları üzerinden online toplantı yapmak. Peki online toplantı neden işimize bu kadar yarar? Zaman kaybını önler.

        Toplantı yapılacak kişilerle, ONLİNE toplantı sistemi üzerinden alimlerin, fikir ve düşünce adamlarının yer yüzünün hangi köşesinde yaşıyor olursa olsun, aynı anda toplantı yapabiliyor olması  herhangi bir konuda toplantı yapmak isteyenlerin  işini kolaylaştırmaktadır. Müslüman dünyasının alimleri, fikir adamları ,devlet yöneticileri zaman içinde gerek bir araya gelerek, gerekse ONLİNE SİSTEMİ üzerinde bir araya gelerek Müslümanlar arasındaki ihtilafları en aza indirerek, ‘’Müminler kardeştir’’ ilkesinin  gereğini yapmaları gerekir. Böylece kafası karışık Müslümanların, kafalarının netleşmesini sağlayacaktır.

       Sonuç olarak, İslam dünyasının içine düştüğü bu fikir ve düşünce ayrılığının müsebbipleri, Müslümanların  ilmide geri kalmaları ve mevcut Müslüman alim ve fikir adamları arasında yeterli diyalogun olmaması ,bunun dışında , İslam düşmanı  bazı Müslüman alim ve fikir adamı görünümlü münafıkların tahripkar çalışmaları sonucundan bu hale gelmişiz. İslam dünyasını bu sıkıntıdan ancak ve yalnız , Müslüman âlim ve fikir adamları  kurtaracaktır. Yukarıda da ifade edildiği  gibi her ülkenin alim ve fikir adamları periyodik olarak bir araya gelerek İslam kardeşlik hukuku içerisinde görüşlerini  ortaya koyarak ,orta yolu bulana kadar devam etmelidirler. Her ülke alim ve  fikir adamları  vardıkları ortak noktalardan yola çıkarak  tüm İslam dünyasının alim ve fikir adamları ile  periyodik toplantıları    sıra ile beli merkezlerde veya online ortamında bir araya gelerek ; İslam ümmetinin ihtiyacı olan içtihat ve fikir  birliğini sağlamak, bunun dört dörtlük sağlamazlarsa da bu günkü dağınıklığı en aza indirmiş olacaktır. İslam kardeşliğini maddi ve manevi alanda pekiştirecektir. Bu farklı görüş ve içtihatlara sahip  Müslüman guruplar arasında kalan Müslümanlar da rahat bir nefes alıp  huzur içinde yollarına devam etme  imkanına kavuşurlar.

  Yazarın Diğer Köşe Yazıları
  • Haber Ara

  • Gazete Manşetleri

 • Son Eklenen