• DİYARBAKIR’DA MİLLİ EĞİTİM’İN DÜNÜ, BUGÜNÜ VE YARINI

  DİYARBAKIR’DA MİLLİ EĞİTİM’İN DÜNÜ, BUGÜNÜ VE YARINI
  Hasan YOSUNKAYA

  DİYARBAKIR’DA MİLLİ EĞİTİM’İN DÜNÜ, BUGÜNÜ VE YARINI

   

     Diyarbakır eğitim ve öğretimde dün çok iyiydi. ilim irfan şehriydi. Ne odlu da bu kadar başarı düştü. İlim irfandan uzaklaştık. Düne yakından bakalım. Zinciriye Medresesi ve Mesudiye Medresesi uzun yıllar ilim ve irfana hizmet etmiş hala dimdik ayakta tarihe tanıklık ederek cehalete meydan okuyorlar.

          Araştırmacı yazar, İhsan Işık’ın hazırladığı Geçmişten Günümüze DİYARBAKIRLI İLİM ADAMLARI YAZARLAR VE SANATÇILAR adlı eserinde << Diyarbakır, tarihin ilk çağlarından günümüze kadar önemini yitirmeden yaşayabilmiş az sayıdaki büyük şehirlerden biri olarak, tarih boyunca pek çok medeniyete beşiklik etmiş ve bu medeniyetler bu kadim şehirde oldukça zengin tarihi izler bırakmışlardır. Öyle ki her gün bu zenginliği sergileyen Diyarbakır, kent genişliğinde açık bir müze olarak görenlerin gözlerini kamaştırmaya devam etmektedir. Bölgede yaşamış çok sayıda medeniyetin Diyarbakır’a kazandırdığı, her burcu kitabelerle dolu bir mücevher kutusunu andıran tarihi surlar (Diyarbakır Kalesi), tarihî camiler, kiliseler, medreseler, köprüler, çeşmeler, kümbetler, hanlar, köşkler ve konaklar ile çeşitli yapılar, sadece şehrimiz ve hatta sadece ülkemiz için de değil tüm dünya için oldukça zengin evrensel bir kültürel miras olma değeri ve önemindedir. Ayrıca ev sahipliği yaptığı peygamber makam ve türbeleri, sahabe türbeleri ile çok sayıda evliya ve tarihi şahsiyet türbesi, şehrimizin manevi zenginliğini ortaya koyan ayrı göstergelerdir. Eşsiz değerde tarihi eserlere sahip olmanın yanı sıra; hem "Peygamberler Şehri", hem "Sahabeler Şehri " olmak gibi iki büyük onurun da sahibi olan Diyarbakır'ımız; aynı zamanda, tarih boyunca yetiştirdiği seçkin bilim, kültür ve sanat adamlarıyla da ülkemizin ve dünyanın en önemli kültür ve uygarlık merkezlerinden biridir. Diyarbakır'dan yetişen bu seçkin insanların yeterince tanınıp bilinmesi ayrı bir önem taşımaktadır.

  12. Yüzyılda Diyarbakır'da çeşitli robotlar üretmiş dünya çapındaki ilim adamı El Cezerî (Ebu'l İzz), dünya çapındaki kelamcı ve felsefeci Seyfüddin Amidî, Abdülvahid b. Muhammed Âmidî, İbn Nübata, İbn Esad'il Farıkî, Ali b. Ahmed, İbnü'l Ezrak, Zehebî, Molla Çelebi, Hanilizâde Muhammed, Müderris Hacı Ragıb, Abdulvahid. B. Muhammed, Muslihiddin Lârî, Molla Güranî, Prof. Dr. Gazi Yaşargil, Prof. Dr. Orhan Cezmi Tuncer, Prof. Dr. Nejat Diyarbekirli, Şevket Beysanoğlu vd. ünlü bilim adamları...Dönemlerinin en ünlü şairlerinden Nesimî, İbrahim Gülşenî, Halilî, Hâmî, Alibardaklı Şeyh Ahmed, Ahmed Mürşidî, Lebib, Refi', Azmî, Sırrî Hanım, Şaban Kâmî, Said Paşa; Yahya Kemal'in "Âmid o şehri nur öğünsün ilelebed" dediği büyük bilgin Ali Emîrî Efendi,>>gibi.

     Bu kıymetli çalışmada Diyarbakır’ın dününde yapılan eğitim sonucudur ki dünya çapında bir ilim ve irfan adamları yetiştirmiş bir merkez olduğunu görüyoruz.

     Günümüze gelince, eğitim-öğretim işlerinin iyi gitmediğini görmekteyiz. Eğitimci Abbas Güçlünün araştırmasına göre Doğunun merkez ili Erzurum’da başarı sıralaması 23.sıradır. Güneydoğunun merkezi ili olan Diyarbakır’da 73.sıradadır. Türkiye’nin en başarı ili 1.sırada Ankara görülmektedir.15 yıl önce Diyarbakır 80.sıradaydı. Tüm çabalara rağmen 73. Sıraya gelebilmiştir.                                      

  ÖNCE BAŞARISIZLIĞIN SEBEPLERİNİ TESPİT EDELİM:

  1-1984’ten günümüze kadar bölgede devam eden terör. Terörden dolayı boşalan köylerin sakinlerinin büyük bir bölümü Diyarbakır merkez ve ilçelerine yerleşmeleri, Sonucu ildeki mevcut okul binalarının ihtiyacı karşılayamaması sonucu sınıf mevcutlarının normalin üstünde öğrenci yerleşmesi.

  2-Bu göç nedeniyle merkezdeki tüm okullarda yakın zamana kadar 2’li eğitim yapılması.

  3-Okullarda görev yapan öğretmenlerin büyük çoğunluğunun bölge insanı olması bu öğretmenlerin bölgedeki bu olaylardan direk veya dolaylı bir şekilde olumsuz etkilendiği için yılgın ve tedirgin bir moralle yeterince başarılı olamama.

  4-Köylerden kente göç eden velilerin uzun süre şehir yaşamına adapte olmamasından dolayı öğrencilerin başarılarını olumsuz etkilemiştir.

  Başarıyı olumsuz etkileyen daha birçok etken sıralayabiliriz.

  DİYARBAKIR’DA BAŞARIYI NASIL ARTIRMALIYIZ:

  1-Rehberlik amaçlı denetimler artırmalıdır. Her sabah göreve giden; başta il milli eğitim müdürdü olmak üzere tüm İl M.E.Müd.Yrd.,şube müdürleri ve ilçe milli eğitim müdürleri, en az bir okulu ziyaret ederek okul yöneticileri, öğretmenleri ve öğrencileriyle dersi başlattıktan sonra dairesine gitmelidirler.

  2-Bölge görev yapan tüm öğretmenleri moral ve motivasyonları artırarak eğitim ve öğretime odaklamaları sağlanmalıdır.

  3-Mesai mevhumunu ikinci plana itmelidir. (Gönüllü )

  4-Okul yöneticilerini kaprisli olmayan, başta kendisiyle, öğretmen, öğrenci ve velilerle barışık olan kişilerden seçilmelidir.

  5-Okul yöneticiler tüm paydaşlarına güven verecek olgunlukta olmalıdırlar..

  6-Okul yöneticileri mutlaka işin ehli olmalıdır. Siyasi veya ideolojik yanına değil; adil,tarafsız ve her kesle aynı mesafede duran kimselerden seçilmelidir..

  7-Yöneticilerin başarıları mutlaka ödüllendirilmelidir.

  8-Öğrenme, dershane ve özel bürolar yerine sınıfta gerçekleştirilmelidir.

  9-Okuldaki tüm öğrenciler, kültürel dersleri yanında; spor, resim, müzik, gezi, inceleme ve diğer tüm sosyal etkinliklere katılmalıdır.

          Başarıyı artırmanın daha birçok etkeni sıralamak mümkündür. Diyarbakır’da görev yapan öğretmen ve yöneticilerin tamamında bu yetenek vardır. Önemli olan bu yetenekleri hayata geçirmektir. Yeni dönemde başarılı çalışmaların hayata geçirerek başarının artmasını beklemek herkesin talebidir.           

  Hasan YOSUNKAYA

  Uz. Öğretmen Eğitim Yöneticisi

                                                                              

  Yazarın Diğer Köşe Yazıları
  • Haber Ara

  • Gazete Manşetleri

 • Son Eklenen