• AHLAKSIZLIK ALMIŞ BAŞINI GİTMİŞ!

  AHLAKSIZLIK ALMIŞ BAŞINI GİTMİŞ!
  Ferhat AYGÜN

  AHLAKSIZLIK ALMIŞ BAŞINI GİTMİŞ!

   

  Geçtiğimiz günlerde Bursa ilinde iş mahkemesi ve sonrasında Yargıtay bana göre örnek bir karara imza attı. İyiniyet ve ahlak kurallarına uymayan davranışlarda bulunan işçi işverence haklı sebeple derhal iş akdini fesh etmesini mahkeme de yüksek yargı da haklı buldu.

  Bursa’daki olayda; çalıştığı iş yerinde amirine ve mesai arkadaşlarına küfrettiği öne sürülen genci işten kovuyorlar. İş yerinde sürekli küfür ve hakaret etmekle suçlanan işçi, büyük bir heyecanla İş Mahkemesi’ne gidiyor.

  İşçi, iş akdinin haksız feshedildiğini öne sürüp, kıdem ve ihbar tazminatının tahsilini talep ediyor. Davalıyı da dinleyen Mahkeme, davayı reddediyor. Davacı işçi, kararı temyize gidiyor. Ancak Yargıtay 22. Hukuk Dairesi de, emsal nitelikte bir karara imza atarak, işçinin iyiniyet ve ahlak kurallarına uymayan davranışı sonucunda iş ilişkisine devam etmenin işveren açısından çekilmez hale gelmesi durumunda, işverenin haklı sebeple derhal fesih hakkı doğduğu hatırlatıyor ve işçinin küfür ve hakaret ederek iş yerinde olumsuzluklara sebep verildiğini vurgulayıp şu karara varıyor:

  “Somut olayda; davacının gerek çalışma arkadaşlarının ve gerekse amirlerinin sürekli olarak şahit oldukları iş yeri ve çalışma ortamı hakkındaki açıktan küfürleri nedeniyle şirket insan kaynakları müdürlüğüne şikayetler gelmeye başladığı ortadadır. Tanıklar da davacının küfür etme ve hakaretler savurma olaylarını iyice abarttığını ve buna bağlı olarak da yapması gereken işleri ve kendisine verilen görevleri aksatmaya başladığını belirtmişlerdir. Kendisini gerek ettiği küfürler ve hakaretler, gerekse görevlerini yerine getirmesi konusunda uyaran kimseleri de tehdit etmeye ve birtakım yalanlarla iftira atmakla tehdit etmeye başlayan davacının amirlerine karşı da aynı tutum ve davranışları göstermeye başladığı ileri sürülmüştür. Haklı feshe konu edilen eylemin işin normal işleyişini ve iş yerindeki uyumu olumsuz yönde etkileyici niteliktedir. Eylemin niteliğine göre geçerli fesih sebepleri oluşmuştur”

  Bu karar bir yana; bana göre kişi ne kadar becerikli olursa olsun ahlaklı olmazı gerekiyor. Yani ister iş yerinde ister genel toplum hayatında ahlak olmazsa olmazdır. Zaten bütün sorunlarımızın ana kaynağında ahlaksızlık yatmıyor mu? Dünya genelinde ahlaksızlık almış başını gitmiş.

  Zamanın gençlerinin babası yaşındaki insanları karşı tutumlarına hepimiz şahit olmuşuzdur. Kendi yaşıtı veya karşısında ondan küçük biri varmış gibi hitabı eskiyi bilen herkesi üzüyor. Bilinçli insanlar çocuklarının saygı ve ahlaklı olmasını yüz defa türkçe, matematik, fen, sosyal vb gibi derslerdeki başarısından, yüz kere vali, belediye başkanı, iş adamı olmasından daha önemli görüyor.

  Eğer aklımızı başımıza almazsak şu andan bizlere ahh çektiren nesil, bizim çektiğimizin bin mislini kendinden sonra gelen nesilden çeker. Yol yakınken hep beraber bu işe bir dur diyelim.

  Yazarın Diğer Köşe Yazıları
  • Haber Ara

  • Gazete Manşetleri

 • Son Eklenen