• YENİ GEREKÇELERLE, YENİ MÜTTEFİKLERLE TEKRARDAN SALDIRACAKLAR

  YENİ GEREKÇELERLE, YENİ MÜTTEFİKLERLE TEKRARDAN SALDIRACAKLAR
  Ercan EZGİN

  YENİ GEREKÇELERLE, YENİ MÜTTEFİKLERLE TEKRARDAN SALDIRACAKLAR

   

  Karadeniz’de doğalgaz keşfinden sonra ülkenin çok büyük bir kısmında çok büyük bir

  mutluluk oluşmasına rağmen ülkenin azgın bir azınlığında yani yeminli Erdoğan düşmanlığı

  gözlerini kör etmiş bir kısmında da hafif bir gaz sıkışması görüldü. Dünya üzerinde ikinci bir

  örneği var mı bilemiyorum ama tam akıl ve vicdan tutulması; “doğduğunuz, doyduğunuz ve

  vatandaşı olduğunuz ülkeniz büyük bir miktarda doğalgaz keşfetmiş, siz bunu karalamak,

  küçük göstermek ve vatandaşın gözünden önemsizleştirmek için akıl almaz bir karşı duruş

  sergileyin.” Çoğunluk mutlu, çoğunluk umutlu iken yarınlarımıza ve geleceğimize olacak

  katkısından dolayı kimilerinde de bu işten dolayı iktidar partisine siyasi bir getirim yansır mı

  telaşı ve öfkesi başladı. Aklı olan siyasi partiler veya temsilcileri bu doğalgaz keşfiyle ilgili

  olumsuz bir açıklama yapmaz. Çünkü AK Partilisinden CHP’lisine, HDP’lisinden MHP’lisine

  kadar tüm seçmenler büyük ekseriyette son derece memnun ve mutludur bu doğalgaz

  buluntusundan. Dolayısıyla bu doğalgaz buluntusunu küçük gösterecek, olumsuz

  değerlendirecek söylem ve yaklaşımlar sokakta karşılık bulmaz, hatta büyük tepki alır.

  ****

  Tarihin yeniden yazıldığı ve yeniden yapıldığı çok zorlu ve yıkıcı bir süreçten geçiyoruz.

  Ancak şu husus asla unutulmamalı ki bütün büyük sancılar ve sıkıntılar, büyük doğumlara

  gebedir. Başkan Erdoğan’la birlikte yüz yıl sonra ayağa kalkmaya, zincirleri kırmaya,

  vesayetleri yıkmaya çalışan, müthiş bir değişim ve gelişim içinde olan ülkemiz uluslararası

  bir kuşatma ve saldırı altında. Fitnenin dış ayağı “Erdoğan’ı yıkacağız, muhalefetle birlikte

  devireceğiz” diyor. Fitnenin iç ayağı “ “varsın ülke yansın, bölünürse bölünsün, işgal edilirse

  de edilsin, yeter ki Erdoğan gitsin” gafletine düşmüş. Türkiye’de kesinlikle bir iktidar

  sorunundan ziyade milli bir muhalefet olmaması sorunu var yıllardır. Erdoğan düşmanlığı

  üzerinden iktidardan ziyade adeta vatana, milletin değerlerine, ülkenin kalkınmasına ve

  gelişimine itiraz ediyorlar. Gün geçmiyor ki muhalefet cephesinden yıkıcı ve tefrikaya

  düşürücü bir çıkış, bir tezgâh gelmesin. Başkan Erdoğan liderliğinde bu aziz millet ve bu

  büyük devlet, tüm ihanet ve fitnelere rağmen tek başına adeta dünyaya meydan okuyor.

  ****

  Türkiye’nin yeni kurucu akıllarının, emperyalizme diz çökmeyen öncü kadrolarının, yani

  Başkan Erdoğan’ın, yüzyıl sonra vesayetten kurtulma, tam bağımsız olma, büyük Türkiye’yi

  kurma derdi vardır. Bu yüzden cezalandırıyorlar, kuduz köpek gibi saldırıyorlar, diz

  çöktürmeye çalışıyorlar. Ülke olarak gerçek anlamda, gücümüzü de aşacak bir sınırda tüm bu

  saldırı ve tuzaklara karşı bir kurtuluş, bir varoluş mücadelesi veriyoruz. Bu ağır mücadeleyi

  veren kurucu akıllarımıza, öncü kadrolarımıza olağanüstü destek vermeliyiz. Çağrılarına 15

  Temmuz ihanet gecesinde olduğu gibi mutlaka iştirak etmeliyiz. Bu saatten sonra İstiklal

  mücadelesi ruhuyla hareket etmeliyiz. Yeniden bir kurtuluş mücadelesi veriyoruz. Hem

  karadan hem havadan hem de denizden bizi dizginlemeye, sınırlamaya, dar alana

  hapsetmeye yani adeta nefessiz bırakıp, boğmaya çalışıyorlar. Bizim onlara sormamız

  gereken soruyu bize soruyorlar : “Ne işiniz Suriye’de, Libya’da, Doğu Akdeniz’de?” diyorlar.

  ****

  Türkiye, yüzyıldır tarihte tatil yapan bir ülke figüründen yeniden tarih yapan bir aktöre

  dönüşüyor. Osmanlı durdurulmuş, dev uyutulmuştu. Devin yeniden uyanmasından ve

  kimsenin artık durduramamasından korkuyorlar. Devletler oyununda hem cesaretle hem de

  basiretle adımlarımıza devam etmemiz lazım. Mesele artık terör veya küçük sınırlar ve

  sorunlar meselesi değildir. Devletler meselesidir. Vekâlet savaşları artık açık ve

  gizlenmeden devletler savaşına evrildi. Akdeniz’de 10’dan fazla ülkenin savaş gemilerinin

  ne işi var? Türkiye’yi çıktığı yolda, emperyalizme karşı verdiği mücadelede yıldırmaya,

  durdurmaya, korkutmaya ve bir yüzyıl daha rehin almaya, coğrafyada etkisizleştirmeye

   

  çalışıyorlar. 15 Temmuz ihanet gecesi bunun işaret fişeğiydi. Ama başaramadılar. Ekonomik

  terörü devreye koydular ama çökertmediler. Durmayacaklar. En uygun zamanda, en uygun

  koşullarda yeni gerekçelerle ve yeni müttefiklerle askeri ve ekonomik olarak tekrardan

  saldıracaklar ki ta Türkiye eski vesayetçi günlerde olduğu gibi diz çökene kadar. Çizilen

  haritalara karşı durmayana kadar.

  Yazarın Diğer Köşe Yazıları
  • Haber Ara

  • Gazete Manşetleri

 • Son Eklenen