• S&P, Fitch, Moody’s ne kadar güvenilir? (2)

  S&P, Fitch, Moody’s ne kadar güvenilir? (2)
  Engin ÖZTÜRK

   

   

  Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşlarının tarihsel gelişimi, çalışma prensipleri üzerinde durularak bu kuruluşlardan öne çıkan S&P, Fitch, Moody’s gibi kurumları irdeleyip güvenilirliklerine bakacağız...

   

  Son yıllarda dünya üzerinde yaşanan teknolojik gelişmeler küresel dünyayı adeta bir “köy” haline getirmiştir. Bu teknolojik gelişmeler sonucunda ülkeler arasındaki ulaşım ağları ve yöntemleri gelişmiş, ülkelerin birbirleriyle olan ilişkileri daha da artmıştır.

   

  Kuşkusuz bu ilişki ağlarının gelişmesi dünya üzerindeki ülkelerin birbirleriyle olan ekonomik ilişkileri etkileyerek bu ekonomik ilişkilerin artmasına sebep olmuştur. Ancak bu ekonomik ilişikliler ağı geliştirilirken ülkelerin yatırım yapacakları ülkeleri seçmede seçici olması ve en verimli yatırım alanlarına yönelmeleri kaçınılmaz olmuştur.

  Bu da ülkeleri güven açısından bir arayışa sokmuştur. Ancak söz konusu küreselleşme pazar-piyasa fazlalığına sebep olduğundan bilgi eksikliğini beraberinde getirerek güven ortamının tam manasıyla sağlanamamasına sebep olmuştur.

   

  Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşları, küreselleşen dünyada adeta bilgi eksikliğini gidermeye çalışarak yaptıkları analizleriyle ülke ve şirketleri kredi yönünden değerlendirerek risk derecelerini belirtip yatırımcılara yatırımlarına yönelik yön vermektedirler.

  Kredi Derecelendirme Kuruluşları bu analizleri neticesinde ülkelerin veya şirketlerin taşımış oldukları risklerin boyutlarını derecelendirme yoluna giderek yatırımcılara yön verdiklerinden, yatırımcılar da bu derecelendirmelere bakarak düşük riskli, güvenli alanlara yönelmektedirler. Bu nazarla bakıldığın söz konusu bu Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşlarının objektif olmaması/olamaması ciddi riskleri de beraberinde getirir. Çünkü bu kuruluşlar tarafında verilen kredi notları şirketler ve ülkeler üzerinde ciddi etkiye sahiptir.

   

  Kredi Derecelendirme Kuruluşları tarafından yüksek not verilen ülkelerin düşük maliyetle borçlanabilmeleri, düşük not verdikleri ülkelerin ise yüksek faiz ile borçlanmak durumunda kalmaları bile bu kurumların etkilerinin gösterilmesi açısından önem arz etmektedir. Uluslararası etkilere sahip olan bu kuruluşlar, özellikle son dönemde yaşanan ekonomik krizlerle eleştirilerin odak noktası haline gelmişlerdir.

  Derecelendirme Kuruluşları tarafından kriz öncesi verilen yüksek notlara rağmen yüksek notlara sahip ülkelerdeki bazı şirketlerin iflas etmesi bu kuruluşların objektif olmadığıyla ilgili soruları beraberinde getirmiştir. Aynı zamanda bu kuruluşları denetleyen bir mekanizmanın olmayışı şeffaflığı açısından da sorun teşkil etmekte ve güven algısını zedelemektedir.

   

   

  Yazarın Diğer Köşe Yazıları
  • Haber Ara

  • Gazete Manşetleri

 • Son Eklenen