• KENDİ ELLERİMİZ İLE SONUMUZU GETİRECEĞİZ !

  KENDİ ELLERİMİZ İLE SONUMUZU GETİRECEĞİZ !
  Bahaddin KARAKUŞ

  KENDİ ELLERİMİZ İLE SONUMUZU GETİRECEĞİZ !

   

  "Sana her ne iyilik erişir ise Allah'tandır. Sana her ne kötülük gelirse, o da kendi nefsindendir." ( Nisa Sûresi 4;79)

  Bu koronavirüs ister biyolojik , ister veba olsun , sonuçta kendi kendine çıkmaz!. Belkide Dâbbetül-arz! Allah musallat etti. Suriyeli çocuk vahşice katl edilirken ! Bütün dünya temaşa etti ve çocuk son nefesinde her şeyi Allah'a şekva edeceğim. O çocuğa o esnada Allah kapılarını açtı ki bu sabi konuştu. Evet çocuk şekvan yerine yetişmiş ki , bu virüs ile Allah hepimizi terbiye ediyor. Hemde küçücük zerre bir hayvanat nev-i ile .

  "Beşinci Sual:

     Âdil ve Rahîm, Kadîr ve Hakîm, neden hususî hatalara hususî ceza vermeyip, koca bir unsuru musallat eder. Bu hal cemal-i rahmetine ve şümul-ü kudretine nasıl muvafık düşer?

     Elcevab:

     Kadîr-i Zülcelal, herbir unsura çok vazifeler vermiş ve herbir vazifede çok neticeler verdiriyor. Bir unsurun bir tek vazifesinde, bir tek neticesi çirkin ve şer ve musibet olsa da, sair güzel neticeler, bu neticeyi de güzel hükmüne getirir. Eğer bu tek çirkin netice vücuda gelmemek için, insana karşı hiddete gelmiş o unsur, o vazifeden men'edilse; o vakit o güzel neticeler adedince hayırlar terkedilir. Ve lüzumlu bir hayrı yapmamak, şer olması haysiyetiyle; o hayırlar adedince şerler yapılır. Tâ bir tek şer gelmesin gibi; gayet çirkin ve hilaf-ı hikmet ve hilaf-ı hakikat bir kusurdur. Kudret ve hikmet ve hakikat kusurdan münezzehtirler.

     Madem bir kısım hatalar, unsurları ve arzı hiddete getirecek derecede bir şümullü isyandır ve çok mahlukatın hukukuna bir tahkirli tecavüzdür. Elbette o cinayetin fevkalâde çirkinliğini göstermek için, koca bir unsura, küllî vazifesi içinde "Onları terbiye et" diye emir verilmesi ayn-ı hikmettir ve adalettir ve mazlumlara ayn-ı rahmettir."

  Risale-i Nur Sözler - 173

  Devletimizin yetkili mercileri bas bas bağırıyor , yazıyor evinizde kalın!. Buna uyalım uymayana da güzel bir dil ile ikaz edelim. 65 yaş üstü ve kronik hastalara dışarı çıkmak yasağı getirildi. Bizler için bu kararı aldılar! Gel gör ki bazı kendini bilmez , haysiyet ve şereften yoksun herifler bu Büyüklerimiz ile dalga geçiyorlar. Yazıklar olsun , tüh olsun o kurbağa yüzlü yüzünüze, yaşlılarımız ile dalga geçen heriflere. Yukarıdan biri su atıyor, biri kendini polis olarak tanıtıyor ! kurban olasınız o yaşlılara. Gerçek polisler inşaallah yakında seni yakalarda görürsün gününü!. Bu dünya hala yıkılmıyor ise! bilinki; Bu ihtiyar , çocuk ve hayvanlar içindir. Bakın bir hadiste ihtiyarlar için ne diyor ?!.

   "Beli bükülmüş ihtiyarlarınız olmasa idi, belalar sel gibi üstünüze dökülecekti."

  (el-Aclûnî, Keşfü'l-Hafâ 2:163; Süyûtî, Kenzü'l-Ummâl, 9:167 İmam-ıGazâlî, İhyâu Ulûmi'ddin, s 341; Mecmeu'z- Zevâid,10:227; Beyhakî, es-Sünenü'l- Kübrâ, 3:345

  Risale-i Nur-Mektubat/291)

  Esselamu alâ menittebeal Hudâ

  Yazarın Diğer Köşe Yazıları
  • Haber Ara

  • Gazete Manşetleri

 • Son Eklenen