• FAİZ HARAMDIR, HİÇ KİMSE FETVA VEREMEZ!.

  FAİZ HARAMDIR, HİÇ KİMSE FETVA VEREMEZ!.
  Bahaddin KARAKUŞ

  FAİZ HARAMDIR, HİÇ KİMSE FETVA VEREMEZ!.

   

  Son günlerde ahalî arasında konuşuluyor faize fetva çıkmış! Faiz faiz'dir nereden alırsan al haramdır . Bizim için şiar olan ALLAH CC ve Resulü A.S.M ;  Efendim, herşey zaten faiz gibi olmuş! Bazıları cevaz vermiş. Ayet katîdir; hiç kimse helal edemez  ve fetva da veremez.!

   

  " Allah adına yalan söyleyenden daha zalim kim vardır." Zümer sûresi ( 39;32).

   

  Ey iman edenler! Allah'tan korkun ve gerçekten iman etmiş iseniz, faizden kalanı bırakın. ( 278)

   

  Bunu yapmazsanız Allah ve Resulü tarafından size bir savaş açıldığını bilin. Eğer tövbe ederseniz, haksızlık etmemek  ve haksızlığa uğramamak üzere ana paranız sizindir. ( 279Bakara Suresi. Ayet tefsiri.)

   

  Bu ayet ile irtibatli olan bir kıssa-i size naklediyorum:

   

  İslâm'dan önce, Hz Peygamber (s. a. v) 'in amcası Abbas ile Hâlid b. Velîd ortak olarak faizcilik yapıyorlardı. Faize yatırılmış büyük bir servetleri vardı. Âyet nâzil olunca,  Resûlullah halka hitap ederek; " iyice duyunuz ki câhiliye devrinden kalma bütün faiz borçlarını kaldırıyorum. İlk kaldırdığım faiz alacağı da amcam Abbas'ınkidir!" buyurdu. ( Ebû Dâvûd, " Hacı, 57; İbnü'l-cevzî, Zâdü'l-mesîr, I, 332).

   

  Riba, İslâm'a Zarar-ı Mutlaktır.

   

     Riba (faiz) atalet verir, şevk-i sa'yi söndürür. Ribanın kapıları hem de onun kapları olan bu bankaların herdem nef'i ise, beşerin en fena kısmınadır; onlar da gâvurlardır. Gâvurlardaki nef'i en fena kısmınadır; onlar da zalimlerdir. Her 

  Dem.. Zalimlerdeki nef'i en fena kısmınadır; onlar da sefihlerdir. Âlem-i İslâm'a bir zarar-ı mutlaktır. Mutlak beşer her Dem refahı nazar-ı şer'de yoktur; Zîrâ harbî bir gâvur hürmetsiz, ismetsizdir; demi hederdir her De...m. 

   

  Risale-i Nur-Asâr-ı Bedîiyye/594 595

   

  Hiç kimsenin haddi değildir ki , bu kadar hüccet karşısında "Caiz" desin. Bir çok insanımızın evini yıkan da bu faizlerdir. Milletin ve Devletin selameti için de acilen bu faizler kaldırılmalı.

   

  Esselamu alâ menittebeal Hudâ

  Yazarın Diğer Köşe Yazıları
  • Haber Ara

  • Gazete Manşetleri

 • Son Eklenen