• UNUTULMAYAN DEĞERLERİMİZDEN BÜYÜK DEDEM ,HACI ABDULHAMİT NİYAZİ ÇIKINTAŞ

  UNUTULMAYAN DEĞERLERİMİZDEN BÜYÜK DEDEM ,HACI ABDULHAMİT NİYAZİ ÇIKINTAŞ
  UNUTULMAYAN DEĞERLERİMİZDEN BÜYÜK DEDEM ,HACI ABDULHAMİT NİYAZİ ÇIKINTAŞ
  29.07.2018 Pazar

   

  Dördüncü kuşak torunu olarak büyük bir gururla mümtaz kişiliğini, sanata ve şiire olan düşkünlüğünü başarılarını yıllar sonra sizlerle buluşturmak çok heyecan verici bir duygu.

   

  Eski Diyarbekir valilerinden İbrahim Paşa torunlarından Abdulhamit efendizade Medine kadısı “HAREMEYN-İ -MUHTEREMEYN PAYELİLERİ”nden Mehmet Feyzi Efendinin oğlu olarak 1856 yılında Ulucami mahallesi Vahabağa hamamının batısındaki büyük konakta dünyaya gelir. Tahsilini Diyarbekir medreselerinde tamamlamış önce "İLMİYE" sınıfına girerek 23 MART 1873 tarihinde "HARİÇ BURUSA MÜDERRİSLİĞİ" Rütbesi almış, 1876 Tarihinde Vali Hatunoğlu Kurd İsmail Hakkı Paşa zamanında NAFİA KALEMİ, ne katip alınmıştır.

  1884 “Diyarbekir Nafia şubesi katibi iken rütbe-i ilmiyyesi, kalemiyye’ye tahvil” edilerek “Rütbe-i saniyye sınıf-i sanisi tevcih edilmiştir. Bundan sonra Belediye reisliğine seçilen ve kendisini sevdiren şair ve münşi (iyi yazı yazan) A.NİYAZİ ÇIKINTAŞ 26 AGUSTOS 1890 Tarihinde "İntihab-i Memürin Komisyonu"nunca 333 sicil nosu ile "imtihanı bi-l-icra üçüncü sınıf kaaimmakamlığına layık” görüldüğünü bildiren belge verilmiştir.1903 yazına kadar belediye reisliğinde bulunduğu 24 Rebi"ülahir 1321 (20 Haziran 1903) tarihli fermanda Hicaz demiryoluna yardımlarından dolayı "Diyarbekir Vilayet Belediye Reisi Kıdvetülemacid ve -ı-ekarim Niyazi Efendiye “bir “NİKEL NİŞAN” Verilmiştir.

   

  Kolera hastalığı ile mücadelede üstün başarı göstermiştir. 30 ocak 1905 tarihinde şahsımın da 31 yıl görev yaptığı TC ZİRAAT BANKASI’nda müdürlük vazifesini yapmıştır. Bir müddet Adana’da görev yaptığı zamanlar şair ZİYA PAŞA ile tanışarak dostluğunu ilerletmiştir. “Diyarbekirli Niyazi” imzasıyla İstanbul’da “AMİDİ SEVDA” (kara amid) CÜZ,-İ EVVEL TAHZİR adlı 47 sahife tutan nazım ve nesirli edebi eserini bastırmıştır. Ayrıca bir “Divance”si ile birde yarım kalmış “Hatırat”ı vardır.

   

  Şehirde Hasanpaşa Hanı, Dicle’nin sağındaki Erdebil Köşkü ile Ağuludere Köşkü gibi büyük ve tarihi yapılar ile arazilerin sahibi olan Hacı Niyazi “ÇIKINTAŞ” adlı kayalıktan soyadının alındığı söyleniyor. Kıymetli taşlara olan merakı ile bilinen Çıkıntaş’ın resimde görülen 3. kuşak torununun boynunu süsleyen gerdanlığa şu an sanırım paha biçilemez.

  HACI NİYAZİ ÇIKINTAŞ şehirde aşırı muhafazakarların başına geçmiş 1908 meşrutiyete müteakip “şeriat isteyenler”in mazbatasına imzasını koyduğundan, ittihatçılar tarafından sürgüne gönderilirken İzmir’den bir Fransız vapuruna atlayarak kaçmıştır. Sonrası "HÜRRİYET VE İ-TİLAF ARKASI"nın Diyarbekir şubesini kurmuştur.

  Son derece çalışkan, zeki, girişken ve KLASİK EDEBİYAT’ta üstat sayılan bu başarılı insan 11 OCAK 1934 tarihinde Hakkın rahmetine kavuşmuştur.

  Kendisine ait bir dörtlük şiiri ile sizlere veda ederken başka bir yazıya kadar

  SEVGİYLA KALIN...

   

  ETSE BİR ADEM EĞER NOKSAN Ü ACZİN İ-TİRAF

  LAYIK-I TA,RİZ GÖRMELİDİR ANI EMR-İ HİLAF

  ÇÜNKİ VERMEZ KENDİ IKRARIMLA KAANÜN-İ EDEB

  KESB-İ KAT,İYYET EDEN HÜKME CEVAZ-İ İSTİNAF

  • Haber Ara

  • Gazete Manşetleri

 • Son Eklenen